Login
Glemt adgangskode?
Er du ikke medlem?
Tilmeld dig
Sundhedsfaglig professionel
Patient eller omsorgsperson

Vilkår for anvendelse

M3 USA Corporation (“Virksomheden”, “vi”, “os” eller “vores”) giver dig som bruger (“Bruger”, “du”, ”dig” eller “din/dit/dine”) tilladelse til at tilgå og anvende vores sider, softwareapplikationer, indhold, produkter og tjenester (”Tjenester”), som vi ejer eller har licens på, på følgende sider: www.research.m3.com og www.m3globalresearch.com ((fællesbetegnelse: “Siderne”). Disse vilkår regulerer din brug af Siderne og vores ydelse af de Tjenester, som disse vilkår gælder. LÆS DISSE VILKÅR GRUNDIGT, INDEN DU BRUGER NOGEN M3-TJENESTER.

 1. DIN ACCEPT AF DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE
 2. Disse vilkår for anvendelse og vores Datapolitik gælder, hver gang du tilgår Siderne eller anvender Tjenesterne. Når du tilgår Siderne eller anvender Tjenesterne, accepterer du disse vilkår for anvendelse, ligesom hvis du havde underskrevet dem, og du giver dit samtykke til, at vi indsamler og anvender dine informationer i overensstemmelse med beskrivelsen i disse vilkår for anvendelse og vores datapolitik. Hvis ikke du accepterer disse vilkår for anvendelse eller vores datapolitik, kan du ikke tilgå Siderne eller anvende Tjenesterne.

  Vi forbeholder os ret til at revidere eller slette disse vilkår for anvendelse eller vores datapolitik på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel til dig. Det er dit ansvar jævnligt at læse disse vilkår for anvendelse og vores datapolitik. Når du tilgår Siderne eller anvender Tjenesterne, efter ændringer af disse vilkår for anvendelse eller vores datapolitik er blevet offentliggjort, betyder det, at du accepterer at respektere disse ændringer.

 3. BESKRIVELSE AF TJENESTER
 4. Tjenesterne omfatter en vifte markedsanalyse-ressourcer og -services til sundhedssektoren. Visse Tjenester kan have yderligere retningslinjer eller regler. Når du anvender Tjenesterne, er du underlagt alle de retningslinjer og regler, der er offentliggjort og gælder for sådanne Tjenester i tillæg til disse vilkår for anvendelse.

  Hverken Virksomheden eller Tjenesterne yder medicinsk rådgivning eller anbefalinger til bestemte medikamenter eller produkter. Alt indhold leveres udelukkende med information som formål og er beregnet til at blive brugt af læger og andre ansatte i sundhedsvæsenet. Indholdet omfatter information, som er udstedt på licens af eller indhentet hos tredjepart og kan blive opdateret lejlighedsvis. Indholdet bør ikke anvendes som erstatning for kliniske vurderinger, og ansatte i sundhedsvæsenet bør selvstændigt vurdere og verificere de informationer, der hentes fra Tjenesterne.

  Din adgang til Tjenesterne sker på egen risiko. Du kan ikke stole på at kunne bruge Tjenesterne som en erstatning for professionel medicinsk rådgivning eller en relation til en læge eller anden kvalificeret ansat i sundhedsvæsenet. Tjenesterne er udviklet til at understøtte og ikke erstatte det forhold, der eksisterer mellem en patient og hans eller hendes læge.

 5. REGISTRERING
 6. Det kan være en betingelse for brug af Siderne og Tjenesterne, at du registrerer dig hos Virksomheden og vælger en adgangskode og et brugernavn (”bruger-ID”). Hvis du registrerer dig til en Tjeneste, accepterer du at modtage e-mails fra os vedrørende Siderne og Tjenesterne. Du indvilliger i at afgive og opretholde præcise, aktuelle og fuldstændige informationer, inklusive dine kontaktoplysninger til beskeder og anden kommunikation fra os og dine betalingsoplysninger (hvis relevant). Hvis ikke dette overholdes, er det et brud på denne aftale og kan medføre umiddelbar sletning af din konto. Vi vil håndtere alle personhenførbare data, som du afgiver, i overensstemmelse med vores datapolitik. Du må ikke (i) vælge eller anvende en andens persons navn som bruger-ID med det formål at udgive dig for at være denne person; (ii) som bruger-ID anvende et navn, der tilhører andre personers rettigheder, uden passende godkendelse; eller (iii) give en forkert fremstilling af dine autorisationer eller kvalifikationer. Virksomheden forbeholder sig ret til at afvise en registrering eller slette et bruger-ID efter eget skøn. Det er dit ansvar at holde din adgangskode hemmelig, og du er fuldt ansvarlig for alle de oplysninger og instrukser, der overføres via Siderne eller brugen af Tjenester, når du bruger din adgangskode og bruger-ID. Alle oplysninger og instrukser, der kommunikeres, når du anvender dit bruger-ID, vil blive betragtet som værende afgivet og autoriseret af dig. Du indvilliger i omgående at orientere os i tilfælde af uautoriseret brug af dit bruger-ID, adgangskode eller andre kontooplysninger eller enhver anden form for sikkerhedsbrud i relation til din konto eller Tjenesterne, som du bliver klar over.

 7. Brugerindhold
 8. Tjenesterne giver dig eventuelt mulighed for at kommunikere, indsende, uploade eller på anden måde stille tekster, billeder, lyd, video, konkurrencedeltagelser eller andet indhold (”Brugerindhold”) til rådighed, som offentligheden har adgang til og kan se. Du må ikke indsende eller uploade Brugerindhold, der er ærekrænkende, chikanerende, truende, intolerant, hadefuldt, voldeligt, vulgært, seksuelt, pornografisk eller på anden måde krænkende, skadevoldende eller kan forventes at være skadevoldende over for personer eller enheder, uanset om sådant materiale er beskyttet af loven eller ej.

  Vi gør ikke krav på ejerskabet over dit Brugerindhold, men du giver os en ikke-eksklusiv, sublicenserbar, uigenkaldelig og royaltyfri verdensomspændende licens i henhold til alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, privatlivs- og publicitetsrettigheder og anden intellektuel ejendomsret til at bruge, gengive, overføre, udskrive, offentliggøre, offentligt fremvise, udstille, distribuere, redistribuere, kopiere, registerindføre, kommentere, modificere, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker ud fra, offentligt optræde med, tilgængeliggøre og på anden måde benytte sådant indhold, helt eller delvist, i alle medieformater og -kanaler, der kendes for nuværende eller udvikles senere (inkl. i forbindelse med Tjenesterne og på tredjepartssider og -platforme som Facebook, YouTube og Twitter) i et hvilket som helst antal eksemplarer og uden begrænsninger i forhold til tid, måde og hyppighed for anvendelsen, uden orientering af dig og uden krav om tilladelse fra eller betaling til dig eller nogen anden person eller enhed.

  Vi har ret men ingen forpligtelse til, uden varsel til dig, at overvåge, undersøge, offentliggøre, fjerne, modificere, gemme og vurdere Brugerindhold eller kommunikation ved brug af vores Tjenester – på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst årsag, bl.a. for at sikre, at brugerindholdet eller kommunikationen er i overensstemmelse med disse vilkår. Vi er ikke ansvarlige for og blåstempler ikke de holdninger, synspunkter, råd eller anbefalinger, der offentliggøres eller afsendes af brugere, og vi garanterer ikke for præcisionen, fuldstændigheden eller kvaliteten af Brugerindhold. Virksomheden er under ingen omstændigheder på nogen måde ansvarlig for Brugerindholdet, inklusive, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i Brugerindhold, eller ansvarlig for tab eller skader i nogen form, der finder sted som et resultat af brug af Brugerindhold, der er offentliggjort, sendt som e-mail eller overført på anden måde via en Tjeneste.

  Du påtager dig alle risici forbundet med brugen af eller eksponeringen for enhver form for Brugerindhold. Du anerkender og erklærer dig indforstået med, at Virksomheden må gemme Brugerindhold og også afsløre Brugerindhold, hvis loven kræver det, eller Virksomheden i god tro mener, at en sådan lagring eller afsløring rimeligvis er nødvendig for at: (A) håndhæve disse vilkår for anvendelse; (b) reagere på påstande om, at Brugerindhold overtræder tredjeparts rettigheder; eller (c) beskytte rettigheder, ejendom eller den personlige sikkerhed hos Virksomheden, dens brugere og offentligheden.

 9. INTELLEKTUEL EJENDOM
 10. Siderne og Tjenesterne indeholder virksomhedsspecifik og fortrolig information, der: (a) udelukkende ejes af Virksomheden eller dens partnere; (b) er beskyttet af amerikanske og internationale rettigheder om patent, ophav, varemærke, forretningshemmeligheder og anden lovgivning om intellektuel ejendom; og (c) udelukkende må anvendes i overensstemmelse med disse vilkår for anvendelse eller vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Du har kun de rettigheder, der er nødvendige for at tilgå Siderne og anvende Tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene for anvendelse. Alle varemærker, servicemærker, varenavne og trade dress ("Mærkerne"), uanset om de er registreret eller ej, der optræder på Siderne, tilhører os eller vores partnere. Du må ikke vise eller gengive Mærkerne uden skriftlig forhåndstilladelse, og du må ikke fjerne eller i øvrigt modificere patenter, ophavsrettigheder, varemærker, andre ejendomserklæringer eller ansvarsfraskrivelser i noget indhold. Alle andre rettigheder, der ikke er udtrykkeligt tildelt heri, forbeholdes.

 11. GARANTIER
 12. Du garanterer og står til ansvar for, at (i) du ejer alle rettigheder til, ejendomsret over og andele i dit Brugerindhold eller har erhvervet de rettigheder, der er nødvendige for at anvende dit Brugerindhold på Siderne eller sammen med nogen dele af Tjenesterne, (ii) dit Brugerindhold ikke overtræder nogen love eller regler, (iii) dit Brugerindhold ikke overtræder den intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder hos tredjepart, og (iv) at dit Brugerindhold ikke er bestemt til eller ikke vides at medføre en skadelig effekt på Virksomheden, Siderne, Tjenesterne, andre brugere eller nogen computer, netværk, software eller hardware.

 13. ERSTATNING
 14. Du accepterer, at du skal yde erstatning til og holde Virksomheden og dens ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, moderselskab(er), ansatte, agenter, licensindehavere, overtagende parter, datterselskaber, søsterselskaber, co-branders eller andre partnere skadesløse i forhold til fordringer, søgsmålsgrunde, retsforfølgelser eller krav, inkl. rimelige advokatudgifter, baseret på din overtrædelse af ovennævnte garantier eller disse vilkår for anvendelse.

 15. LINKS TIL TREDJEPARTS SIDER
 16. Tjenesterne indeholder muligvis links til tredjeparts hjemmesider (”Linkede sider”). De Linkede sider er ikke under Virksomhedens kontrol, og Virksomheden er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for kommunikationen eller materialerne på nogen af de Linkede sider. Det er dit ansvar at overholde gældende betingelser for tjenester på andre hjemmesider, og du alene er ansvarlig og erstatningspligtig i forhold til de interaktioner, du måtte have med sådanne sider.

 17. Databeskyttelse
 18. Dine personlige data er underlagt vores Datapolitik, som bør læses i sin helhed. Den mest aktuelle version af Datapolitikken fremgår altid af Siderne.

 19. BEMÆRKNINGER OM PÅSTÅEDE OVERTRÆDELSER AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER
 20. Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsret og beder vores brugere om at gøre det samme. Modtager vi underretninger om påståede overtrædelser, vil vi håndtere og undersøge sådanne underretninger og gribe til passende foranstaltninger i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") og andre relevante love om intellektuel ejendom. Hvis du mener, at noget af det materiale, der er indeholdt på en Side, overtræder eller krænker ophavsrettigheder, varemærker eller anden intellektuel ejendomsret, som ejes af dig, eller andre rettigheder, bedes du maile de nærmere detaljer herom til info@usa.m3.com.

  For at vi kan behandle og undersøge din påstand, skal alle de følgende informationer gives:

  1. Identifikation af det beskyttede værk, som du mener er krænket. Beskriv værket, og tilføj om muligt et eksemplar eller placeringen (f.eks. en URL) af en autoriseret version af værket.
  2. Identifikation af det materiale, du mener er krænkende, samt dets placering. Beskriv materialet, og send os URL’en eller anden relevant information, der vil gøre det muligt for os at lokalisere materialet.
  3. Dit navn, adresse, telefonnummer og (hvis forefindes) e-mailadresse.
  4. En erklæring om, at du i god tro mener, at den brug af materialet, du klager over, ikke er autoriseret af ejeren, dennes agent eller lovgivningen.
  5. En erklæring om, at de informationer, du har afgivet, er præcise, og en tro og love-erklæring om, at du er ejeren eller bemyndiget til at agere på dennes vegne.
  6. En underskrift, eventuelt i elektronisk form, fra ejeren eller dennes autoriserede repræsentant.

 21. OPSIGELSE
 22. Virksomheden kan efter egen vurdering opsige din adgangskode, konto (eller dele heraf), brugen af Tjenester eller adgang til Sider samt fjerne og slette Brugerindhold inden for en hvilken som helst tjeneste og af en hvilken som helst årsag, inklusive, men ikke begrænset til, mangel på brug, eller hvis Virksomheden mener, at du har overtrådt eller ageret i strid med disse vilkår for tjenesten, enten i bogstav eller ånd. Virksomheden kan også efter egen vurdering og når som helst indstille tilvejebringelsen af Tjenester eller dele af Tjenester uden varsel. Virksomheden har ingen erstatningspligt over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med fjernelsen af din adgang til en Tjeneste. Bestemmelserne i disse vilkår for anvendelse, der i sagens natur bør gælde efter disse vilkårs ophør, vil fortsat gælde efter et sådant ophør.

 23. ANSVARSFRASKRIVELSER
 24. DU ANERKENDER OG ERKLÆRER DIG UDTRYKKELIGT INDFORSTÅET MED, AT SIDERNE OG TJENESTERNE, INKLUSIVE ALLE INFORMATIONER, PRODUKTER OG ANDET INDHOLD (INKLUSIVE TREDJEPARTSINFORMATIONER OG -BRUGERINDHOLD) TILVEJEBRINGES I DEN BESIGTEDE OG TILGÆNGELIGE STAND UDEN NOGEN GARANTIER AF HVERKEN EKSPLICIT ELLER IMPLICIT ART. I DET OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, FRASKRIVER VIRKSOMHEDEN SIG ALT EKSPLICIT OG IMPLICIT GARANTIANSVAR, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: IMPLICITTE GARANTIER FOR MARKEDSEGNETHED ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. VIRKSOMHEDEN GARANTERER IKKE, AT NOGEN DELE AF EN SIDE ELLER TJENESTE VIL VÆRE FRI FOR AFBRYDELSER ELLER FEJL, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT NOGEN SIDE ELLER TJENESTE, DER STILLER DEN TIL RÅDIGHED, ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE KODER. VIRKSOMHEDEN GARANTERER IKKE FOR OG FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER OM BRUGEN ELLER FØLGERNE AF BRUGEN AF SIDERNE ELLER TJENESTERNE I RELATION TIL RIGTIGHED, PRÆCISION, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. ETHVERT MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE FREMSKAFFES VIA BRUGEN AF TJENESTERNE, SKER EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO. NOGLE STATER TILLADER MULIGVIS IKKE UDELUKKELSEN AF IMPLICITTE GARANTIER, HVORFOR OVENSTÅENDE UNDTAGELSER MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.

  Vi fremsætter ingen erklæringer eller garantier om, hvorvidt Siderne eller Tjenesterne er tilstrækkelige i forhold til at overholde dine databeskyttelses- og sikkerhedsforpligtelser i henhold til Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act af 2009 og sikkerheden, databeskyttelsen og andre reguleringer relateret hertil (samlet betegnet ”HIPAA”) eller andre standarder, love, regler eller reguleringer. Det er dit ansvar at vurdere dine databeskyttelses- og sikkerhedsforpligtelser og afgøre, hvorvidt din brug af Siderne eller Tjenesterne er i overensstemmelse med disse.

 25. BEGRÆNSNING AF ANSVAR
 26. VIRKSOMHEDEN OG DENS ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER OG LICENSINDEHAVERE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG(E) FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, STRAFFEMÆSSIGE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, TABTE FORTJENESTER ELLER UDGIFTER TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER ELLER SKADER, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED MISTEDE DATA, TABTE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER, DER OPSTÅR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTER ELLER BRUGEN ELLER ADGANGEN TIL, ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE ELLER TILGÅ SIDERNE OG/ELLER DOKUMENTER, SELV HVIS VIRKSOMHEDEN ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM SÅDANNE SKADER SKER I UAGTSOMHED, SOM SKADEVOLDENDE HANDLING, I MEDFØR AF LOV, BILLIGHEDSRET ELLER PÅ ANDEN MÅDE. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR OG RISIKOEN FOR DIN BRUG AF SIDERNE, INTERNETTET GENERELT OG DE INFORMATIONER, DU OFFENTLIGGØR, LEVERER ELLER TILGÅR, OG FOR DIN ADFÆRD PÅ OG UDEN FOR SIDERNE. VORES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE, UANSET SAGENS FORM, VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE BELØBET FOR BETALINGERNE TIL DIG I LØBET AF DE SIDSTE TOLV (12) MÅNEDER ELLER ET TUSIND U.S. DOLLARS (US $1.000), ALT EFTER HVILKET BELØB DER ER STØRST.

 27. OVERDRAGELSER
 28. Du må ikke overdrage eller udstede sublicens på nogen af dine rettigheder eller forpligtelser herunder, hverken helt eller delvist, i medfør af lovgivningen eller ændringer i kontrollen af dig eller på anden måde, medmindre du har en skriftlig forhåndsgodkendelse fra os. Vi forbeholder os ret til at overdrage alle vores rettigheder og underhørende forpligtelser, hvorefter vi vil være fritaget for alt erstatningsansvar i henhold til disse vilkår for anvendelse, og alle rettigheder og forpligtelser vil blive tilskrevet efterfølgeren eller den overtagende part. Disse vilkår for anvendelse er bindende for og gælder til fordel for vores efterfølgere og overtagende parter og dine godkendte efterfølgere og overtagende parter.

 29. FORCE MAJEURE
 30. Hvis vi er ude af stand til at udføre nogen af vores forpligtelser (inklusive men ikke begrænset til tab af eller manglende tilvejebringelse af Tjenester) på grund af en begivenhed, der rimeligvis ligger uden for vores kontrol, force majeure; terrorhandlinger; krig eller samfundsfjendtlige handlinger; oversvømmelser; jordskælv; tornadoer; uvejr; brand; borgerlig ulydighed; oprør; opstand; arbejdskonflikter; mangel på arbejdskraft eller materialer; sabotage; begrænsninger via retskendelser eller offentlige myndigheder (hvad enten disse er gyldige eller ej); undladelser hos regering eller styrelser herunder, strøm- eller telefonsvigt, nedbrud eller defekter på maskiner, transportfaciliteter eller andet udstyr uanset type, så er vi fritaget fra vores ydelser i løbet af en sådan begivenhed, men vi vil forretningsmæssigt gøre vores bedste for at begrænse varigheden af en sådan forsinkelse.

 31. JURISDIkTION
 32. Denne aftale reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Commonwealth of Pennsylvania og lovgivningen i USA, uanset principperne i de juridiske konflikter. Du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at den eksklusive jurisdiktion for enhver strid med Virksomheden eller enhver strid relateret til din brug af Siderne eller Tjenesterne vil blive afgjort af en domstol med sæde i Bucks County, Pennsylvania, eller den føderale retskreds, hvor amtet er placeret. ALLE PARTER GIVER HERMED UIGENKALDELIGT AFKALD PÅ ENHVER RET TIL EN RETSSAG MED JURY I FORBINDELSE MED NOGEN SOM HELST SAG ELLER SAGSANLÆG, DER PÅ NOGEN MÅDE UDSPRINGER AF ELLER ER RELATERET TIL DISSE VILKÅR. I tilfælde af en sådan strid skal den tabende part dække alle rimelige udgifter, inklusive udgifter til retten og advokat, afholdt af den vindende part som led i håndhævelsen af bestemmelserne i disse vilkår for anvendelse. Du kan ikke rejse sager af nogen art på basis af disse vilkår for anvendelse mere end et år efter sagsforholdets hændelse.

 33. DIVERSE
 34. Titler og afsnitsoverskrifter tjener udelukkende som reference. Disse vilkår indeholder hele aftalen for begge parter og erstatter alle tidligere mundtlige og skriftlige udsagn og aftaler med hensyn til aftalens genstand. Alle vores retsmidler er kumulative og udelukker ikke hinanden. Gives der afkald på at gøre krav gældende i relation til overtrædelser af bestemmelserne i disse vilkår, er det ikke ensbetydende med afkald i relation til andre, samtidige eller efterfølgende, overtrædelser af disse eller andre bestemmelser, og intet sådant afkald har gyldighed, medmindre det foreligger i skriftlig form. Hvis bestemmelser i disse vilkår viser sig at være ugyldige eller på anden måde umulige at håndhæve, påvirker dette ikke de resterende dele, og de resterende dele vil således forblive fuldt gyldige, svarende til at de ugyldige dele blev slettet fra disse vilkår.

 35. KONTAKT
 36. Alle kommentarer, spørgsmål eller forespørgsler i forbindelse med vores policyer og/eller brugen af dine informationer modtages gerne via følgende kanaler:

  Via post:
  M3 USA Corporation
  501 Office Center Drive, Suite 410
  Fort Washington, PA 19034

  Via telefon: +46 31 355 9000
  Via fax: +46 31 355 9050
  Via e-mail: supporteurope@m3globalresearch.com

  Senest opdateret: 11 OKtober 2017


Please wait...