Logga in
Glömt lösenordet?
Inte medlem?
Anmäl dig
Sjukvårdspersonal
Patient eller anhörigvårdare

Gör din röst hörd!

Anmäl dig till vår växande community för medicinska marknadsundersökningar IDAG!


INTEGRITETSPOLICY FÖR UNDERSÖKNINGAR

Inledning:

Den här integritetspolicyn för undersökningar (”policyn”) är avsedd att ge dig information om vilka personuppgifter M3 Global Research samlar in om dig och hur de används.

Policyn beskriver hur vi kan inhämta personuppgifter, vilka typer av personuppgifter vi kan inhämta, hur vi använder, delar och skyddar personuppgifterna, registrerades rättigheter gällande sina egna personuppgifter och hur man kontaktar oss om vår integritetspraxis.
Policyn gäller inte för andra personuppgifter än de personuppgifter som relaterar till undersökningar. Beträffande integritetspolicy för personal eller våra kunders representanter, leverantörer och andra enheter med vilka vi har ingått, eller kan ingå, affärstransaktioner, se vår integritetspolicy för affärspartners.

Vi kan komma att ändra integritetspolicyn när som helt utan att informera dig. Du är ansvarig för att granska den regelbundet. Om du går in på webbplatsen efter att vi har publicerat ändringar innebär det att du förbinder dig att följa ändringarna.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 24 april 2023.


Om M3 Global Research:

M3 Global Research är handelsnamnet för de marknadsundersökningsaktiviteter som tillhandahålls av M3 USA Corporation och dess anknutna bolag, inklusive M3 (EU) Ltd, Qualitative and Quantitative Fieldwork Services AB (QQFS), Ekas Marketing Research Services (Ekas), M-Panels Research Services Private Limited (m360 Research), pharma-insight GmbH, Med Planet och Michael Allen Company.

M3 Global Research driver en panel med medlemmar som deltar i ”aktiviteter” (bl.a. marknadsundersökningar, icke-interventionella studier, observationsstudier och andra undersökningar) för våra kunders räkning. Den här integritetspolicyn gäller för de produkter och tjänster som erbjuds av M3 Global Research.

Om M3 Group:

M3 Group, vars namn står för medicin, media, och metamorfos, grundades med syftet att förändra den medicinska världen genom internets alla möjligheter. M3 Group verkar i USA, Asien, Europa och Australien, med över 2 miljoner läkare från hela världen som medlemmar, via ett antal webbplatser för läkare, exempelvis: m3.com, mdlinx.com, m3globalresearch.com, m-panels.com, doctors.net.uk, ekas.com.au, networksinhealth.com, medigate.net, medlive.cn, pharma-insight.com, medplanet.biz, michaelallencompany.com

M3 Inc. är ett börsnoterat företag på Tokyobörsen (jp:2413) med dotterbolag på de större marknaderna, inklusive USA, Storbritannien, Sverige, Japan, Sydkorea, Indien, Australien och Kina. M3 Group erbjuder tjänster till sjukvårds- och life science-branschen. Utöver marknadsundersökningar inkluderar det tjänster som medicinsk utbildning, kampanjer om etiskt läkemedelsbruk, klinisk utveckling, jobbrekrytering och kliniska bokningstjänster. M3 har kontor i Tokyo, Fort Washington, PA, Oxford, London, Göteborg, Chatswood, Bangalore och Seoul.


De typer av personuppgifter som vi kan komma att inhämta och behandla:

M3 Global Research samlar in personuppgifter om sina medlemmar och de som deltar i våra aktiviteter. Vi använder personuppgifterna för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs nedan. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar dem endast med tredjeparter som hjälper oss att leverera våra tjänster eller när du uttryckligen har gett oss ett utökat tillstånd till detta.

Personuppgifter som du lämnar om dig själv när du registrerar dig:

Vi samlar in de personuppgifter som du uppger i registreringsformuläret: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och, om du är sjukvårdspersonal, information om ditt yrke så att vi kan anpassa och skräddarsy inbjudningar till aktiviteter som är relevanta för dig. (I avsnittet “Personuppgifter som du ger oss i din medlemsprofil” hittar du mer information om hur vi väljer vilka aktiviteter vi bjuder in dig till.)

För att verifiera din identitet använder vi vår partner Yoti (https://www.yoti.com/) för att hämta in ett ID-dokument och en biometrisk selfie som ingår i registreringsprocessen. Vi kan också komma att använda den information som du tillhandahåller om din arbetsplats för att kontakta dem som en del i verifieringprocessen för hälso- och sjukvårdspersonal.

Personuppgifter som du ger oss i din medlemsprofil:

M3 Global Research samlar in ytterligare personuppgifter från dig antingen inför aktiviteterna eller på webbplatsen för medlemmar. Vi använder dessa för att kunna bjuda in dig till sådana aktiviteter som det är troligt att du är intresserad av och kvalificerad för. För läkare kan det exempelvis vara information om din medicinska erfarenhet och vilka typer av patienter du behandlar. För patienter kan det vara information om ditt/dina tillstånd, vilket kan innefatta känsliga personuppgifter (en särskild kategori).

Personuppgifter som du ger oss under och direkt före eller efter webbaserade aktiviteter:

Aktiviteterna ska inte innehålla krav på att lämna ut personuppgifter. Däremot har M3 Global Research system som styr åtkomst och mäter resultat (t.ex. om du slutförde en aktivitet eller inte blev kvalificerad) vilket gör att vi kan behöva samla in personuppgifter före och/eller efter en aktivitet. Dessa uppgifter är inte direkt kopplade till uppgifterna som samlats in i samband med aktiviteten och överlämnas bara till tredje part med ditt uttryckliga samtycke och/eller enligt vad som anges i denna policy. (Se även “Betalningsuppgifter som du ger oss för utbetalning av ersättning” och “Uppgifter som vi behåller under en längre period”)

De webbaserade aktiviteter som M3 Global Research erbjuder sina medlemmar kan genomföras på en webbplats som tillhandahålls av antingen M3 Global Research eller en tredje part. I det senare fallet omfattas alla personuppgifter som samlas in av tredje parts integritetspolicy. Om du deltar i andra former av marknadsundersökningar med M3 Global Research, t.ex. diskussionsgrupper eller telefonintervjuer, blir du ombedd att ge särskilt samtycke till eventuell nödvändig behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter som rör ditt deltagande i tidigare aktiviteter:

Vi samlar in och lagrar uppgifter om de aktiviteter som du blivit inbjuden till, oavsett om du har svarat, blivit kvalificerad, slutfört hela eller delar av aktiviteten. Vi sparar denna information så att vi kan göra den tillgänglig via webbplatserna och svara på medlemsförfrågningar. Ibland kan vi även skicka inbjudningar till nya aktiviteter baserat på de aktiviteter du tidigare deltagit i.

Vi använder de här uppgifterna i aggregerad form för att ta reda på hur många individer från olika kategorier som kan tänkas delta i framtida aktiviteter och för att se trender och mönster i deltagandet.

Vi för också register över eventuella kvalitetsproblem som har konstaterats i de uppgifter du har tillhandahållit under en aktivitet för att vi ska kunna hantera kvaliteten på den information som vi förser våra kunder med. Detta kan påverka om du blir inbjuden till framtida aktiviteter.

Personuppgifter som skapas när du använder våra system:

Vi använder en rad olika tekniska hjälpmedel för att samla in och/eller lagra personuppgifter om dig. Dessa inkluderar cookies, pixeltaggar och signaturinsamling/vattenstämplar. Vi använder Google ReCAPTCHA för att samla in personlig information i syfte att avgöra om användaren är en människa eller en robot. Detta innebär att en Google-cookie placeras på den dator som används. Vi använder Imperium (https://www.imperium.com/) bedrägeribekämpningslösning för att förhindra upprepat eller bedrägligt deltagande i aktiviteter. Mer information om vår användning av dessa tekniker finns i vår cookieinformation och cookiepolicy. Dessutom registrerar vi information om hur du använder våra system, i syfte att förbättra säkerheten i systemen och förbättra den upplevelse vi erbjuder dig.

Betalningsuppgifter som du ger oss för utbetalning av ersättning:

Vi samlar in och använder specifika personuppgifter för att kunna betala ut ersättning för aktiviteter som du har deltagit i. Vilka personuppgifter vi behöver använda varierar beroende på typ av betalning men kan omfatta uppgifter om bankkonto, namn, postadress och e-postadress. Uppgifterna används endast för att göra utbetalningarna men kan komma att delas med samarbetspartner som sköter utbetalningen. (exempelvis måste vi dela uppgifterna om ditt bankkonto med vår bank för att kunna göra en banköverföring till ditt konto). Dessa personuppgifter sparas även för finansiell rapportering, revision och skattedeklaration.

Personuppgifter som vi får från tredje part:

Ibland skickar våra kunder listor över vårdpersonal som de vill att vi ska inkludera eller exkludera i specifika aktiviteter. Vi abonnerar dessutom på olika förteckningar över vårdpersonal som vi använder för att validera registreringar och tilldela olika unika identifikationsnummer som gör det lättare för oss att undvika dubbla registreringar, matcha kundernas listor och uppfylla viss lagstadgad rapporteringsskyldighet (i Frankrike). Förteckningar över vårdpersonal används också för direkt marknadsföring utanför EU.

Vår partner Yoti ger oss information som de samlar in som en del av verifieringsprocessen vid registrering. Detta kan inkludera födelsedatum, kön, nationalitet, adress och ID-dokumentuppgifter.

Personuppgifter som vi behåller under en längre period:

För att kunna driva sin verksamhet behöver M3 Global Research behålla vissa personuppgifter om tidigare medlemmar under längre tidsperioder. Vi har noga begränsat vilka personuppgifter som lagras och under vilka omständigheter enligt följande:

 • önskemål från personer om att inte skicka e-post till dem
 • önskemål från personer om att inte bli kontaktad av M3 Global Research
 • personer som har motsatt sig att M3 Global Research behandlar deras personuppgifter (utom i fall där det finns ett intresse för att fortsätta göra det som överväger invändningen)
 • personer som har brutit webbplatsernas användarvillkor, inklusive personer som misstänks för bedrägligt beteende.

Dessa personuppgifter delas inte med någon och används endast för att kunna tillmötesgå dina önskemål eller för att förhindra fortsatt deltagande i aktiviteter.

Personuppgifter som vi kan samla in om dig:

Vi använder flera olika offentliga källor för att samla in information om vårdpersonal som vi tror kan vara lämpliga för att genomföra särskilda aktiviteter eller intresserade av att bli medlemmar i M3 Global Research. De uppgifter det handlar om är ditt namn, dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress) samt din medicinska specialitet.

Personuppgifter som skapas när du använder plattformar från tredje part:

Användning av webbplatser och tjänster från tredje part som är förknippade med M3 Global Research kan leda till att dina personuppgifter lämnas ut. Dessa webbplatser ligger utanför vår kontroll och du bör läsa igenom deras respektive integritetspolicy: LinkedIn, Twitter, Facebook, M3 Global Research Blog (Wordpress)


Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter:

Vi använder de här uppgifterna för att hantera kontakten med dig, så att du till exempel inte blir kontaktad av flera personer om samma tjänster eller blir kontaktad på nytt efter att du redan sagt att du inte är intresserad av våra tjänster.

De rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att tillhandahålla dessa tjänster är:

 • när vi har ett legitimt intresse (d.v.s. vi har berättigade affärsskäl) och där vi har gjort en omsorgsfull avvägning gentemot dina individuella rättigheter
 • för att uppfylla avtalade skyldigheter gentemot dig och/eller
 • när du har givit samtycke till direkt marknadsföring.
Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter för det syfte som det samlades in för. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för ett nytt syfte så kommer vi att säkerställa att det antingen är förenligt med det ursprungliga syftet eller så kommer vi att inhämta ditt samtycke.

Hur vi använder de personuppgifter vi inhämtar:

Vi kan komma att använda de personuppgifter vi inhämtar för att:

 • hantera befintliga och potentiella relationer
 • kommunicera med deltagare i marknadsundersökningar gällande marknadsföring, nyhetsbrev och ny information om företaget
 • behandling av ersättningsutbetalningar
 • skydda och försvara M3 Global Researchs intressen samt
 • uppfylla tillämpliga lagkrav, branschstandarder och våra egna policyer.

Hur vi kan komma att dela personuppgifter:

M3 Global Research varken säljer, hyr ut eller utövar byteshandel med sina medlemmars personuppgifter. De enda vi kan komma att dela dina personuppgifter med är:

 • Bolag som är anknutna till M3 Global Research och för vilka det är rimligen nödvändigt eller önskvärt att M3 Global Research avslöjar personuppgifterna.
 • Tjänsteleverantörer som M3 Global Research har anlitat för att utföra uppdragstjänster, exempelvis men inte begränsat till leverantörer av IT-tjänster. Tjänsteleverantörer har inte rätt att använda personuppgifterna för egna syften och får inte föra vidare personuppgifterna utan ditt uttryckliga samtycke i varje enskilt fall.
 • Brottsbekämpande och andra myndigheter om lagen så kräver eller om det är rimligen nödvändigt för att skydda våra egna och andras rättigheter, egendomar och säkerhet. Detta omfattar laglig begäran från myndigheter för att exempelvis uppfylla nationella krav gällande säkerhet eller brottsbekämpning.
 • Våra kunder eller noga utvalda partners, som om möjligt tillhandahålls enbart anonymiserade uppgifter. Inga identifierbara personuppgifter kommer att delas utan ditt samtycke.

Länkar till andra webbplatser:

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att vi inte har någon kontroll över de andra webbplatser som du kommer till när du lämnar vår webbplats via en sådan länk. Därför kan vi inte ta något ansvar för skydd eller integritet för någon information som du uppger på andra webbplatser, och dessa andra webbplatser omfattas inte av den här integritetspolicyn. Var försiktig och läs igenom integritetsinformationen för den aktuella webbplatsen.


Internationell dataöverföring:

Inom M3 Global Research:

M3 Global Research strävar efter att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att bevara integriteten och säkerheten för dina personuppgifter och att enbart använda dem på ett sätt som överensstämmer med din relation till M3 Global Research och de rutiner som beskrivs i denna integritetspolicy. På grund av vår verksamhets globala natur kan vi ibland behöva överföra dina personuppgifter till ett land utanför det land där du bor.

M3 Global Research använder molnservrar och fysiska servrar i Storbritannien, EU, USA, Indien och Australien. Personuppgifter från Storbritannien och EU kommer endast att lagras och behandlas i Storbritannien, EU eller USA.

Standardiserade avtalsklausuler:

För överföringar utanför EES och Storbritannien använder M3 Global Research EU:s standardiserade avtalsklausuler eller Storbritanniens internationella dataöverföringsavtal för att ytterligare skydda data från EES och Storbritannien i länder utanför dessa platser.

Till kunder och samarbetspartner:

Såsom beskrivs i den här integritetspolicyn kan vi då och då komma att lämna ut begränsad information till våra kunder eller noga utvalda partners. Det kan innebära att vi överför dina personuppgifter till länder utanför EES, Storbritannien eller Schweiz och det sker då inom de rättsliga ramarna för dataskyddsförordningen GDPR. M3 Global Research behåller det avtalsenliga ansvaret för dina personuppgifter), inklusive standardiserade avtalsklausuler.


Hur vi skyddar personuppgifter:

Vi upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig radering, förlust, modifiering, åtkomst, avslöjande eller användning. Vi genomför regelbundna uppdateringar och tester av vår säkerhetsteknik. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de medarbetare som behöver ha tillgång till dem för att kunna förse dig med förmåner eller tjänster. Dessutom utbildar vi våra medarbetare i vikten av sekretess och att bevara integriteten och säkerheten för dina personuppgifter.


Hur länge vi behåller personuppgifter:

Vi sparar en medlems personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla de syften för vilka vi samlade in dessa uppgifter (se "Hur vi använder de personuppgifter som vi inhämtar"), om inte lagen kräver något annat. Dina personuppgifter kan sparas i upp till 10 år efter att arbetsrelationen har upphört.


Ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn:

Eftersom vår organisation och dess medlemskap och förmåner förändras då och då kan även den här integritetspolicyn och våra användarvillkor komma att ändras. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i integritetspolicyn och användarvillkoren oavsett anledning och utan att meddela dig på annat sätt än att publicera den uppdaterade integritetspolicyn och användarvillkoren på den här webbplatsen. Vi kan komma att skicka ut regelbundna påminnelser om vår policy och våra villkor via e-post och kommer att informera medlemmar om väsentliga förändringar via e-post, men du bör kontrollera vår webbplats regelbundet för att se vilken aktuell integritetspolicy och vilka användarvillkor som gäller och vilka ändringar som eventuellt har gjorts.


Dina rättigheter:

Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR), Storbritanniens Data Protection Act, Kaliforniens Consumer Privacy Act samt andra länders dataskyddslagar fastställer vissa rättigheter för registrerade inom EES, Storbritannen, USA och Schweiz. Beskrivningar av dessa (på engelska) finns på (i) EU GDPR-webbplatsen, (ii) webbplatsen för Storbritanniens informationskommission, (iii) webbplatsen för Staten Kaliforniens justitiedepartement samt (iv) webbplatsen för Schweiz federala dataskydds- och informationskommission.

Ytterligare information för innevånare i Kalifornien finns i vår our integritetspolicy för Kalifornien

Om du vill kontrollera om M3 Global Research behandlar dina personuppgifter eller önskar tillgång till de personuppgifter som M3 Global Research kan ha om dig är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Du kan även begära information om följande:

 • syftet med behandlingen av personuppgifter
 • den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter
 • vilka kategorier av personuppgifter och vilka registrerade som berörs
 • information om typ eller identitet gällande tredje parter för vilka dina personuppgifter kan komma att avslöjas och det skydd som tillhandahålls
 • vilken som var informationskällan till uppgifterna (om du inte själv har gett dem direkt till oss)
 • hur länge de kommer att lagras.

Du har rätt till:

 • åtkomst till dina personuppgifter
 • rättelse av felaktiga personuppgifter
 • att begära radering av dina personuppgifter
 • att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter
 • dataportabilitet
 • att avböja att personuppgifter lämnas ut till tredje part, såvida inte det finns rättsliga skäl att göra det (se "Hur vi kan komma att dela personuppgifter")
 • att avböja direktmarknadsföring
 • att avböja automatiserat beslutsfattande

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta dataskyddsombudet på privacy@m3globalresearch.com.

Rimlig åtkomst till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad om du begär detta. M3 Global Research kommer att tillhandahålla informationen inom den lagstadgade tidsfristen. Om du av någon anledning nekas åtkomst kommer M3 Global Research att ge dig en förklaring till varför du har nekats åtkomst.


Kontaktinformation:

Om du har frågor om denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta M3 Global Researchs dataskyddsombud på privacy@m3globalresearch.com.

För alla övriga frågor om ditt konto, inställningar, ersättning för undersökningar eller våra tjänster är du välkommen att kontakta support@m3globalresearch.com.

Var vänlig vänta...