Logga in
Glömt lösenordet?
Inte medlem?
Anmäl dig
Sjukvårdspersonal
Patient eller anhörigvårdare

Gör din röst hörd!

Anmäl dig till vår växande community för medicinska marknadsundersökningar IDAG!


Integritetspolicy

Inledning

M3 Global Research driver en panel med medlemmar som deltar i ”aktiviteter” (bl.a. marknadsundersökningar, icke-interventionella studier, observationsstudier och andra undersökningar) för våra kunders räkning. Den här integritetspolicyn gäller de produkter och tjänster som M3 Global Research erbjuder via www.m3globalresearch.com/research, www.m3globalresearch.blog och hub.m3globalresearch.com (“webbplatserna”).

Den här integritetspolicyn är avsedd att ge dig information om vilka personuppgifter M3 Global Research samlar in om dig och hur de används.

Vi kan komma att ändra integritetspolicyn när som helst utan att informera dig. Du är ansvarig för att granska den regelbundet. Om du går in på webbplatsen efter att vi har publicerat ändringar innebär det att du förbinder dig att följa ändringarna. LÄS INTEGRITETSPOLICYN NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 23 maj 2018.

Läs mer

M3 Inc. är ett börsnoterat företag på Tokyo Stock Exchange (jp:2413) med dotterbolag på de större marknaderna, inklusive USA, Storbritannien, Japan, Sydkorea och Kina. M3 tillhandahåller tjänster till sjukvården och life science-branschen. Utöver marknadsundersökningar inkluderar det tjänster som medicinsk utbildning, kampanjer om etiskt läkemedelsbruk, klinisk utveckling, jobbrekrytering och kliniska bokningstjänster. M3 har kontor i Tokyo, Fort Washington, PA, Oxford, London, Göteborg och Seoul.

M3 Global Research är firmanamnet för marknadsundersökningar som tillhandahålls av M3 USA Corporation och dess dotterbolag, inklusive M3 (EU) Ltd. och QQFS.

Dataskyddsombud

M3 Global Research har sitt huvudkontor i Fort Washington, Pennsylvania i USA. M3 Global Research har tillsatt ett internt dataskyddsombud som du kan kontakta om du har frågor, klagomål eller önskemål om dina personuppgifter. Skicka ett e-postmeddelande till Privacy@m3globalresearch.com

Hur vi samlar in och använder (behandlar) dina personuppgifter

M3 Global Research samlar in personuppgifter om sina medlemmar och de som deltar i våra aktiviteter. Vi använder personuppgifterna för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs nedan. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar dem endast med tredjeparter som hjälper oss att leverera våra tjänster eller när du uttryckligen har gett oss tillstånd till det.

Personuppgifter som du ger oss när du registrerar dig

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar: Vi samlar in de personuppgifter som du uppger i registreringsformuläret: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och, om du är sjukvårdspersonal, information om ditt yrke så att vi kan anpassa och skräddarsy inbjudningar till aktiviteter som är relevanta för dig. (I avsnittet “Personuppgifter som du ger oss i din medlemsprofil” hittar du mer information om hur vi väljer vilka aktiviteter vi bjuder in dig till).

Läs mer

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter: Vi samlar in dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som du anmäler dig till, för att anpassa dem till dina behov och för att tillhandahålla tjänster till våra kunder. Vissa fält är markerade som obligatoriska i registreringsformuläret och du kan inte registrera dig utan att fylla i dem. Utan detta minimum av information kan vi inte tillhandahålla våra tjänster till dig eller driva vår verksamhet.

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse (d.v.s. vi har legitima affärsskäl för att göra det) och vi har omsorgsfullt vägt dina individuella rättigheter mot detta behov. Du hittar mer information om berättigat intresse här.

Utlämning av personuppgifter till andra: Ibland delar vi en begränsad mängd av dina personuppgifter med M3 Global Researchs partner. Det är främst för att se till att du inte blir inbjuden av olika företag till samma aktivitet och för att förhindra bedrägligt genomförande av aktiviteter. Detta sker inom de rättsliga ramarna för dataskyddsförordningen GDPR och M3 Global Research behåller det avtalsenliga och lagstadgade ansvaret för dina personuppgifter. Eventuella andra överföringar till tredje part sker endast med ditt uttryckliga samtycke.

Dina rättigheter: Utöver vissa allmänna rättigheter har du rätt att motsätta dig att vi behandlar dina uppgifter på det här sättet (Mer information finns i avsnittet Dina rättigheter” )

Datalagring: Vi behåller dina personuppgifter i 10 år efter att du avslutat ditt medlemskap så att vi kan uppfylla våra datarelaterade skyldigheter till våra kunder att föra register under en viss period som minimum. Därefter raderas uppgifterna.

Personuppgifter som du ger oss i din medlemsprofil

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar: M3 Global Research samlar in ytterligare personuppgifter från dig antingen inför aktiviteterna eller på webbplatsen för medlemmar. Vi använder dem för att kunna bjuda in dig till sådana aktiviteter som det är troligt att du är intresserad av och kvalificerad för. För läkare kan det exempelvis vara information om din medicinska erfarenhet och vilka typer av patienter du behandlar. För patienter kan det vara information om ditt/dina tillstånd, vilket kan innefatta känsliga personuppgifter (en särskild kategori).

Läs mer

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter: : Vi är beroende av ditt samtycke för att samla in och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna används enligt beskrivning ovan.

Det är frivilligt att uppge den här informationen. Genom att uppge den här informationen hjälper du oss att kunna bjuda in dig till de aktiviteter som är mest lämpliga. Om du inte uppger den här informationen kommer du att bli inbjuden till och kvalificera dig för färre aktiviteter. I vissa fall kommer du inte att kunna delta i aktiviteter om du inte uppger den här informationen och samtycker till att vi använder den.

Vi är skyldiga att upplysa dig om eventuell automatiserad behandling (inklusive profilering) som vi utför. Vårt profileringssystem för medlemmar utför endast halvautomatisk behandling för att avgöra vilka profilfrågor vi ska visa dig och om vi ska bjuda in dig till en viss aktivitet. Vår personal konfigurerar vissa enkla regler som avgör vilka uppgifter som ska samlas in: exempelvis om en läkare säger sig behandla cancer så kan vi fråga om vilka typer. Patienter som uppger att de lider av ett visst tillstånd kan få frågan om de även lider av något relaterat tillstånd. Därefter väljer vår personal ut en kombination av frågesvar som sannolikt kvalificerar till en viss aktivitet, och våra system skickar automatiskt ut aktivitetsinbjudningar till de personer som uppgett de svaren.

Utlämning av personuppgifter till andra: Vi kan komma att dela dessa personuppgifter med våra kunder genom att koppla dem till de svar du ger på aktiviteter eller inkludera dem när vi omdirigerar dig till aktiviteter på webbplatser från tredje part, så att du slipper lägga tid på att svara på samma frågor om igen. Uppgifterna kopplas inte till din registreringsinformation utan ditt uttryckliga samtycke vid den aktuella tidpunkten.

Dina rättigheter: Utöver dina allmänna rättigheter (se “Dina rättigheter” section) har du rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt. Observera att detta i så fall endast påverkar framtida aktiviteter som du deltar i och att det kommer att göra det svårare för oss att bjuda in dig till de aktiviteter som är mest lämpliga för dig.

Datalagring: Vi behåller dina personuppgifter i 10 år efter att du avslutat ditt medlemskap så att vi kan uppfylla våra datarelaterade skyldigheter till våra kunder att föra register under en viss period som minimum. Därefter raderas uppgifterna.

Personuppgifter som du ger oss under och i samband med webbaserade aktiviteter

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar: Aktiviteterna ska inte innehålla krav på att lämna ut personuppgifter. Däremot har M3 Global Research system som styr åtkomsten och mäter resultat (t.ex. om du slutförde aktiviteten eller inte blev kvalificerad) vilket gör att vi kan behöva samla in personuppgifter före och/eller efter en aktivitet. Dessa uppgifter är inte direkt kopplade till uppgifterna om aktiviteten och överlämnas bara till tredje part med ditt uttryckliga samtycke och/eller enligt vad som anges i denna policy. (Se även “Betalningsuppgifter som du ger oss för utbetalning av ersättning” och “Uppgifter som vi behåller under en längre period”)

Webbaserade aktiviteter som erbjuds M3 Global Research-medlemmar kan ske på en webbplats som tillhandahålls av M3 Global Research eller som tillhandahålls av en tredje part. I det senare fallet omfattas alla personuppgifter som samlas in av värdens integritetspolicy. Om du deltar i andra former av marknadsundersökningar med M3 Global Research, t.ex. diskussionsgrupper eller telefonintervjuer, så blir du ombedd att ge särskilt samtycke till eventuell nödvändig behandling av dina personuppgifter.

Läs mer

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter: Personuppgifter som samlas in före och efter webbaserade aktiviteter kan innefatta ditt namn och adress samt “Uppgifter om dig som skapas när du använder våra system”. Tillsammans används dessa uppgifter för att förhindra att du genomför samma aktivitet mer än en gång och för att skydda oss mot eventuella bedrägerier.

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse (d.v.s. vi har legitima affärsskäl för att göra det) och vi har omsorgsfullt vägt dina individuella rättigheter mot detta behov. Du hittar mer information om berättigat intresse här.

Utlämning av personuppgifter till andra: Vi delar ibland en begränsad mängd av dina personuppgifter med M3 Global Researchs partner och kunder för att undvika att du blir inbjuden till samma aktivitet av flera företag. Det kan innebära att vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU och det sker då inom de rättsliga ramarna för dataskyddsförordningen “GDPR, M3 Global Research behåller det avtalsenliga ansvaret för dina personuppgifter, inklusive EU:s standardiserade dataskyddsbestämmelser.

Dina rättigheter: Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina uppgifter på detta sätt (du hittar mer information i avsnittet “Dina rättigheter: ” men det kan innebära att du inte kan delta i våra aktiviteter.

Datalagring: Vi behåller dina personuppgifter i 10 år efter att samtliga deltagare har avslutat aktiviteten, och därefter raderas uppgifterna.

Personuppgifter som skapas när du använder våra system

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar: Vi använder en rad olika tekniska hjälpmedel för att samla in och/eller lagra personuppgifter om dig. Dessa inkluderar cookies, pixeltaggar och signaturinsamling/vattenstämplar. Mer information om vår användning av dessa tekniker finns i vår cookieinformation och cookiepolicy. Dessutom registrerar vi information om hur du använder våra system, med syfte att förbättra säkerheten i systemen, undvika upprepat och bedrägligt deltagande i aktiviteter och förbättra den upplevelse vi erbjuder dig.

Läs mer

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter: Uppgifterna används för att förbättra säkerheten i våra system, undvika upprepat och bedrägligt deltagande i aktiviteter och förbättra den upplevelse vi erbjuder dig.

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse (d.v.s. vi har legitima affärsskäl för att göra det) och vi har omsorgsfullt vägt dina individuella rättigheter mot detta behov. Du hittar mer information om berättigat intresse här.

Utlämning av personuppgifter till andra: Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon tredje part, men vår signaturinsamling och vattenstämpling tillhandahålls av en tredje part som samlar in information om din dator från din webbläsare.

Dina rättigheter: Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina uppgifter på det här sättet (mer information finns i avsnittet “Dina rättigheter:

Datalagring: Vi behåller dina personuppgifter i 10 år och sedan raderas de.

Betalningsuppgifter som du ger oss för utbetalning av ersättning

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar: Vi samlar in och använder specifika personuppgifter för att kunna betala ut ersättning för aktiviteter som du deltagit i. Vilka personuppgifter vi behöver använda varierar beroende på typ av betalning men kan omfatta uppgifter om bankkonto, namn, postadress och e-postadress. Uppgifterna används endast för att göra utbetalningarna men kan komma att delas med samarbetspartner som sköter betalningen (exempelvis måste vi dela uppgifterna om ditt bankkonto med vår bank för att kunna göra en banköverföring till ditt konto). Dessa personuppgifter sparas även för finansiell rapportering, revision och skattedeklaration.

Läs mer

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter: Vi samlar in dessa personuppgifter för att göra utbetalningar och som underlag för skattedeklaration och revision samt för att kunna försvara oss mot eventuella anspråk. Den här informationen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra kontraktet mellan dig och M3 Global Research. Utan den kan vi inte göra någon betalning till dig.

Utlämning av personuppgifter till andra: Vid behov delar vi dessa personuppgifter med tjänsteleverantörer som M3 Global Research anlitar för att betala ut ersättning. Om du till exempel har valt banköverföring som betalningsmetod kommer vi att lämna ut dessa uppgifter när vi ger vår bank i uppdrag att göra utbetalningen. Om du har valt checkbetalning kommer de nödvändiga personuppgifterna att delas med leverantörer som skriver ut och skickar checkar för vår räkning. Det kan innebära att vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU och det sker då inom de rättsliga ramarna för dataskyddsförordningen GDPR, M3 Global Research behåller det avtalsenliga ansvaret för dina personuppgifter, inklusive EU:s standardiserade dataskyddsbestämmelser.

Rapportering av ersättning och skatteinformation: : I USA, gäller att om du deltar i en aktivitet som ger ersättning kan M3 Global Research ha skyldighet att rapportera in betalningarna. Genom att delta i en sådan aktivitet tillåter du att vi rapporterar in dina intjänade ersättningar enligt vad som behövs för att följa alla lagar och andra rapporteringskrav. Dessutom innebär den amerikanska skattemyndighetens regler att vi inte kan betala ut mer än $600 (cirka 5 250 kr) till en enskild person under ett visst beskattningsår utan giltig skatteregistreringsinformation. Om skatteregistreringsinformationen inte lämnas inom 12 månader efter avslutad aktivitet är all ersättning över $600 för respektive beskattningsår förverkad.

Dina rättigheter: Under“Dina rättigheter”kan du läsa mer om dina allmänna rättigheter. Det finns inga ytterligare rättigheter som gäller specifikt för denna behandling.

Datalagring: Vi behåller dina betalningsuppgifter i 10 år för att uppfylla finansiella rapporteringskrav och därefter raderas uppgifterna.

Personuppgifter som vi får från tredje part

Personuppgifter som vi får: Ibland skickar våra kunder listor på vårdpersonal som de vill att vi ska inkludera eller exkludera i specifika aktiviteter. Vi prenumererar dessutom på olika förteckningar över vårdpersonal som vi använder för att validera registreringar och tilldela olika unika identifikationsnummer som gör det lättare för oss att undvika dubbla registreringar, matcha kundernas listor och uppfylla vissa lagstadgade rapporteringsskyldigheter (i Frankrike). Förteckningar över vårdpersonal används också för direkt marknadsföring utanför EU.

Läs mer

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter: Förteckningar över potentiella aktivitetsdeltagare behandlas av oss på uppdrag av den personuppgiftsansvariga (vår kund) så att vi kan uppfylla deras urvalskriterier för aktivitetsdeltagarna.

Förteckningar som används för att validera våra medlemmar inom sjukvården och tilldela dem unika identifikationsnummer behandlas av oss för att garantera kvaliteten på de uppgifter som vi levererar till våra kunder och som hjälp för att matcha kundernas listor.

I båda fallen behandlar vi dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse (d.v.s. vi har legitima affärsskäl för att göra det) och vi har omsorgsfullt vägt dina individuella rättigheter mot detta behov. Du hittar mer information om berättigat intresse här.

För sådana förteckningar som används för direktmarknadsföring (utanför EU) lagrar och behandlar vi dina uppgifter baserat på det samtycke du gett leverantören av förteckningen.

Utlämning av personuppgifter till andra:

  • - Personer utanför EU kan ingå i förteckningar för direktmarknadsföring som vi delar med tjänsteleverantörer (t.ex. sådana som skickar e-post för vår räkning) enligt avtal med M3 Global Research. Detta inkluderar inte överföring av personuppgifter om EU-medborgare.
  • - När vi behandlar våra kunders förteckningar över önskade aktivitetsdeltagare kan vi ibland dela dessa med våra kunder eller partner för att undvika att du blir inbjuden till samma aktivitet av mer än ett företag. Det kan innebära att vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU och det sker då inom de rättsliga ramarna för dataskyddsförordningen GDPR M3 Global Research behåller det avtalsenliga ansvaret för dina personuppgifter, inklusive EU:s standardiserade dataskyddsbestämmelser.

Dina rättigheter: Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt och/eller återkalla ditt samtycke till behandlingen. (Du hittar mer information under Dina rättigheter

Datalagring: Vi behåller personuppgifter som vi fått från tredje part i högst 10 år och därefter raderas de.

Personuppgifter som vi behåller under en längre period

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar:För att kunna sköta sin verksamhet behöver M3 Global Research behålla vissa personuppgifter om tidigare medlemmar under längre tidsperioder. Vi har noga begränsat vilka personuppgifter som lagras och under vilka omständigheter enligt följande:

  • • Önskemål från privatpersoner om att inte skicka e-post till dem
  • • Önskemål från privatpersoner om att inte bli kontaktad av M3 Global Research
  • • Personer som har motsatt sig att M3 Global Research behandlar deras personuppgifter (utom i fall där vårt intresse för att fortsätta att göra det överväger invändningen)
  • • Personer som har brutit mot webbplatsens Användarvillkor , inklusive de som misstänkts för bedrägligt beteende

Dessa personuppgifter delas inte med någon och används endast för att bevilja din begäran eller för att förhindra fortsatt deltagande i aktiviteter.

Läs mer

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter: M3 Global Research har en skyldighet att skydda sin verksamhet från misstänkt olagliga aktiviteter samt att tillmötesgå önskemål från privatpersoner om att upphöra att kontakta dem eller behandla deras personuppgifter. För att kunna göra det behöver vi föra register och behandla personuppgifter.

Om du ber oss att inte skicka e-post till dig behåller vi en kopia av din e-postadress i våra system för att undvika att någon e-post skickas till den adressen. Det kallas för vår Mejla inte-lista och det är det enda sättet för oss att kunna uppfylla din begäran.

Om du ber oss att inte kontakta dig, eller om du har motsatt dig att vi behandlar dina personuppgifter, sparar vi ditt namn, din adress, medicinsk specialitet (om du är sjukvårdspersonal) och e-postadress. Din e-postadress läggs till i vår Mejla inte-lista. Övriga uppgifter som anges ovan finns kvar i våra system för att vi ska kunna göra vårt bästa för att ta bort dig från alla listor som vi använder. Det är det enda sättet för oss att kunna uppfylla sådana önskemål.

Personuppgifter om personer som misstänks för bedrägligt beteende eller brott mot våra användarvillkor sparas för att hindra dessa personer från att registrera sig hos M3 Global Research eller delta i våra aktiviteter som icke-medlem. Vi sparar en kopia av namn, adress, medicinsk specialitet (om du är sjukvårdspersonal) och e-postadress för detta ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse (d.v.s. vi har legitima affärsskäl för att göra det) och vi har omsorgsfullt vägt dina individuella rättigheter mot detta behov. Du hittar mer information om berättigat intressehär.

Utlämning av personuppgifter till andra: Den här informationen delas inte med andra.

Dina rättigheter: Du har rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används på detta sätt samt vissa andra rättigheter. Du hittar mer information under ”Dina rättigheter

Datalagring: Dessa uppgifter lagras i 50 år för att säkerställa att vi uppfyller våra förpliktelser enligt ovan och därefter raderas de.

Personuppgifter som vi kan samla in om dig

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar: Vi använder flera olika offentliga källor för att samla in information om vårdpersonal som vi tror kan vara lämpliga för att genomföra särskilda aktiviteter eller intresserade av att bli medlemmar i M3 Global Research. Det kan också hända att vi får tips om dig från någon av dina kollegor och behandlar den informationen på liknande sätt. De uppgifter det handlar om är ditt namn, dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress) samt din medicinska specialitet.

Läs mer

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter:; : Vi använder de här uppgifterna för att hantera kontakten med dig, så att du till exempel inte blir kontaktad av flera personer om samma projekt eller blir kontaktad på nytt efter att du redan sagt att du inte är intresserad av ett specifikt projekt. Vi använder också uppgifterna till att skapa förteckningar över potentiella personer att kontakta.

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse (d.v.s. vi har legitima affärsskäl för att göra det) och vi har omsorgsfullt vägt dina individuella rättigheter mot detta behov. Du hittar mer information om berättigat intressehär.

Om du vill att vi tar bort dig ur våra program helt och hållet kan du antingen säga till nästa gång vår personal kontaktar dig eller mejla din begäran till Privacy@m3globalresearch.com. Du kommer då att läggas till i vår Kontakta inte-lista. (I avsnittet ”Personuppgifter som vi behåller under en längre period” hittar du mer information om hur vi behandlar dessa uppgifter)

Utlämning av personuppgifter till andra: Dina personuppgifter delas inte med utomstående.

Dina rättigheter: Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina uppgifter på det här sättet (mer information finns i avsnittet"Your Rights"

Datalagring: Vi behåller dessa personuppgifter i 2 månader efter att det specifika projektet har avslutats, eller i max 6 månader om de inte rör ett specifikt projekt, och därefter raderas uppgifterna.

Personuppgifter som skapas när du använder plattformar från tredje part

När du använder webbplatser och tjänster från tredje part som är förknippade med M3 Global Research kan dina personuppgifter lämnas ut. Dessa webbplatser ligger utanför vår kontroll och du bör läsa igenom deras respektive integritetspolicy: LinkedIn, Twitter, Facebook, M3 Global Research Blog (Wordpress)

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att vi inte har någon kontroll över de andra webbplatser som du kommer till när du har lämnat vår webbplats via en sådan länk. Därför kan vi inte ta något ansvar för skydd eller integritet för någon information som du uppger på andra webbplatser, och dessa andra webbplatser omfattas inte av den här integritetspolicyn. Var försiktig och läs igenom integritetsinformationen för den aktuella webbplatsen.

Överföring utanför Europa

Inom M3 Global Research

M3 Global Research har sitt huvudkontor i USA. De personuppgifter som vi samlar in från dig behandlas i USA. USA har inte sökt eller fått beslut om ”adekvat skyddsnivå” hos Europeiska unionen enligt artikel 45 i dataskyddsförordningen (GDPR). M3 Global Research använder sig av standardiserade bestämmelser (artikel 46) samt överenskommelsen om skydd för personuppgifter mellan EU och USA (EU-US Privacy Shield), som vi självcertifierar, och undantag i särskilda situationer enligt artikel 49 i GDPR.

M3 Global Research strävar efter att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att bevara integriteten och säkerheten för dina personuppgifter och att enbart använda dem på ett sätt som överensstämmer med din relation till M3 Global Research och de rutiner som beskrivs i denna integritetspolicy.

Privacy Shield-efterlevnad

M3 Global Research följer överenskommelsen om skydd för personuppgifter mellan EU och USA (EU-U.S Privacy Shield), en ram som amerikanska handelsdepartementet har fastställt för insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU till USA. M3 Global Research har intygat för handelsdepartementet att företaget följer principerna i Privacy Shield. Om några av villkoren i den här integritetspolicyn strider mot Privacy Shield-principerna är det Privacy Shield-principerna som ska gälla. Du kan läsa mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering på https://www.privacyshield.gov/

M3 Global Research ansvarar för behandlingen av personuppgifter som företaget får enligt Privacy Shield-ramen och därefter överför till en tredje part som agerar som ombud för företagets räkning. M3 Global Research följer Privacy Shield-principerna för all vidare överföring av personuppgifter från EU, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidare överföring.

M3 Global Research underställer sig de utrednings- och verkställighetsbefogenheter som FTC, transportdepartementet och andra behöriga amerikanska lagstadgade organ har avseende vår självcertifiering och tillämpning av principerna och erkänner rätten för enskilda personer inom EU att under vissa omständigheter åberopa bindande skiljedomsförfarande, utan kostnad för den enskilde, för att inge klagomål som ifrågasätter om M3 Global Research har följt dessa rutiner.

Till leverantörer och konsulter

Enligt beskrivning i den här integritetspolicyn kan vi då och då komma att lämna ut begränsad information till noga utvalda partner. Det kan innebära att vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU och det sker då inom de rättsliga ramarna för dataskyddsförordningen GDPR, M3 Global Research behåller det avtalsenliga ansvaret för dina personuppgifter, inklusive EU:s standardiserade dataskyddsbestämmelser.

Till kunder

Enligt beskrivning i den här integritetspolicyn kan vi då och då komma att lämna ut begränsad information till våra kunder. Det kan innebära att vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU och det sker då inom de rättsliga ramarna för dataskyddsförordningen GDPR, M3 Global Research behåller det avtalsenliga ansvaret för dina personuppgifter, inklusive EU:s standardiserade dataskyddsbestämmelser.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi har vidtagit fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda integriteten för de personuppgifter som du lämnar ut till oss. Vi genomför regelbundna uppdateringar och tester av vår säkerhetsteknik. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de medarbetare som behöver ha tillgång till dem för att kunna förse dig med förmåner eller tjänster. Dessutom utbildar vi våra medarbetare i vikten av sekretess och att bevara integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Vi förbinder oss att vidta disciplinära åtgärder för att genomdriva våra medarbetares integritetsansvar.

Dina rättigheter

Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) och vissa andra länders lagar om integritet fastställer vissa rättigheter för de registrerade inom EU. Dessa förklaras på ett bra sätt (på engelska) på webbplatsen för den brittiska motsvarigheten till Datainspektionen Information Commissioner’s Office.

Om du vill kontrollera om M3 Global Research behandlar dina personuppgifter eller få tillgång till de personuppgifter som M3 Global Research kan ha om dig är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud

Du kan även begära information om följande:

Du har rätt till:

  • access- åtkomst, rättelse, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet för dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta dataskyddsombudet på privacy@m3globalresearch.com. Du kan även inge klagomål till brittiska dataskyddsmyndigheten (www.ico.org.uk)

.

Rimlig åtkomst till dina personuppgifter erbjuds utan kostnad för M3 Global Researchs medlemmar, aktivitetsdeltagare och övriga. Begäran skickas till M3 Global Researchs dataskyddsombud. M3 Global Research kommer att förse dig med informationen inom lagstadgad tidsfrist. Om du av någon anledning nekas åtkomst kommer M3 Global Research att ge dig en förklaring till varför du har nekats åtkomst.

Oberoende tvistlösningsförfarande

M3 Global Research åtar sig att lösa klagomål om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Privatpersoner inom Europeiska unionen som har frågor eller klagomål kring vår Private Shield-policy bör först kontakta M3 – se våra kontaktuppgifter nedan.

Om du har en olöst fråga kring integritet eller användning av personuppgifter som vi inte har besvarat på ett tillfredsställande sätt ber vi dig att kontakta vår USA-baserade externa leverantör för tvistlösning (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

Under vissa omständigheter, som beskrivs mer utförligt på Privacy Shields webbplats, kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

Dessutom kan du inge klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning eller denna integritetspolicy. Se länken nedan för en komplett lista över dataskyddsmyndigheter (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn

Eftersom vår organisation och dess medlemskap och förmåner förändras då och då kan även den här integritetspolicyn och våra användarvillkor komma att ändras. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i integritetspolicyn och användarvillkoren oavsett anledning och utan att meddela dig på annat sätt än att publicera den uppdaterade integritetspolicyn och användarvillkoren på den här webbplatsen. Vi kan komma att skicka ut regelbundna påminnelser om vår policy och våra villkor via e-post och kommer att informera M3 Global Research-medlemmar om väsentliga förändringar via e-post, men du bör kontrollera vår webbplats regelbundet för att se vilken aktuell integritetspolicy och vilka användarvillkor som gäller och vilka ändringar som eventuellt har gjorts.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta M3 Global Researchs dataskyddsombud på privacy@m3globalresearch.com.

För alla övriga frågor om ditt konto, inställningar, ersättning för undersökningar eller våra tjänster är du välkommen att kontakta support@m3globalresearch.com.

Var vänlig vänta...