Inloggen
Wachtwoord vergeten
Nog geen lid?
Schrijf u in!
Beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg
Patiënt of mantelzorger

Uw stem verdient het om gehoord te worden!

Meld u VANDAAG nog aan bij onze groeiende community voor marktonderzoek in de gezondheidszorg!


Privacybeleid

Introductie

M3 Global Research werkt namens onze klanten met een ledenpanel dat deelneemt aan “Activiteiten” (waaronder ook marktonderzoek, niet-interventioneel onderzoek, observatieonderzoek en andere onderzoeken vallen). Dit privacybeleid heeft betrekking op de producten en diensten die door M3 Global Research worden aangeboden via www.m3globalresearch.com/research, www.m3globalresearch.blog and hub.m3globalresearch.com (the “Sites”).

Dit privacybeleid heeft tot doel u te voorzien van informatie over welke persoonlijke gegevens M3 Global Research over u verzamelt en hoe deze worden gebruikt.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment aanpassen, zonder dat we u hiervan op de hoogte stellen. Het is uw verantwoordelijkheid het regelmatig te bekijken. Wanneer u de websites hebt bezocht nadat er veranderingen zijn aangebracht houdt dit in dat u ermee instemt dat u zich aan deze wijzigingen zult houden. LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITES GEBRUIKT.

Dit privacybeleid werd voor het laatst herzien op 23 mei 2018.

Meer lezen

M3 Inc. is een bedrijf waarvan de aandelen aan de beurs van Tokyo zijn genoteerd (jp:2413), met dochterondernemingen in belangrijke markten, waaronder de V.S., het V.K, Japan, Zuid-Korea en China. M3 biedt diensten aan voor bedrijven in de gezondheidszorg en de biowetenschappen. Deze diensten bestaan naast marktonderzoek uit het geven van medische voorlichting, het bevorderen van het gebruik van ethische geneesmiddelen, klinische ontwikkeling, werving van personeel en diensten op het gebied van klinische afspraken. M3 heeft kantoren in Tokyo, Fort Washington, PA, Oxford, London, Gothenburg en Seoul.

M3 Global Research is de handelsnaam voor de marktonderzoeksactiviteiten die door M3 USA Corporation en de bij dit bedrijf aangesloten bedrijven worden geleverd, waaronder ook M3 (EU) Ltd. en QQFS vallen.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

M3 Global Research heeft haar hoofdkantoor in Fort Washington, Pennsylvania in de V.S. M3 Global Research heeft een interne gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld, met wie u contact op kunt nemen als u vragen hebt, meer wilt weten over uw persoonlijke gegevens, zich zorgen maakt of een klacht hebt. Stuur in dat geval een e-mail aan Privacy@m3globalresearch.com

Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken (verwerken)

M3 Global Research verzamelt persoonlijke gegevens over haar leden en over degenen die deelnemen aan onze activiteiten. We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u de hieronder beschreven diensten te kunnen bieden. We verkopen persoonlijke gegevens niet aan niemand, en we delen deze alleen met derden die de levering van onze diensten mogelijk maken of wanneer u ons daar expliciet aanvullende toestemming voor geeft.

Persoonlijke gegevens die u ons over uzelf geeft wanneer u zich registreert

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken: We verzamelen de persoonlijke gegevens die u invult op het registratieformulier: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en als u een medische zorgverlener bent informatie over uw beroep zodat we uitnodigingen voor deelname aan onze activiteiten gericht en op maat kunnen versturen. (Zie voor meer informatie over hoe we uitnodigingen voor activiteiten voor u selecteren: “Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via het profiel van uw lidmaatschap")

Meer lezen

Doel en wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens: We verzamelen deze persoonlijke gegevens om u de diensten te kunnen bieden waarvoor u zich hebt geregistreerd, om deze voor u op maat te maken en voor het bieden van diensten aan onze klanten. Welke velden verplicht moeten worden ingevuld, is op het registratieformulier aangegeven en u zult zich niet kunnen registreren als u deze gegevens niet invult. Zonder deze minimale gegevens kunnen we deze diensten niet aan u aanbieden en kunnen we ook ons werk niet doen.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang (wat inhoudt dat we een geldige zakelijke reden hebben om dit te doen) en we hebben uw individuele rechten zorgvuldig afgewogen tegen deze behoefte. Klik hiervoor meer informatie over legitieme belangen.

Uw persoonlijke gegevens met anderen delen: Soms delen we een beperkt deel van uw persoonlijke gegevens met partners van M3 Global Research. De primaire reden hiervoor is dat u niet door meerdere bedrijven wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dezelfde activiteit en om het frauduleus invullen van activiteiten te voorkomen. Dit vindt plaats binnen de wettelijke beperking van GDPR en M3 Global Research behoudt contractueel en wettelijk het beheer over uw persoonlijke gegevens. Elke eventuele andere overdracht van gegevens aan derden vindt uitsluitend plaats wanneer u daar op dat moment specifiek mee hebt ingestemd.

Uw rechten: Naast enkele algemene rechten hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen het door ons op deze wijze verwerken van uw persoonlijke gegevens (zie voor meer informatie “Uw rechten”)

Bewaren van gegevens:Nadat uw lidmaatschap is beëindigd, bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende 10 jaar om te kunnen voldoen aan onze gegevensverplichting ten opzichte van onze klanten, op grond waarvan we dossiers gedurende een minimale periode moeten bewaren. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Persoonlijke gegevens die u ons over uzelf geeft via uw lidmaatschapsprofiel

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken: : M3 Global Research verzamelt aanvullende persoonlijke gegevens over u voordat u aan een activiteit deelneemt of via haar ledenwebsite. Dit wordt gebruikt om ons in staat te stellen u uit te nodigen voor deelname aan die activiteiten waar u waarschijnlijk meer interesse in hebt en beter voor in aanmerking komt. Bij artsen kan het hierbij bijvoorbeeld gaan over informatie over uw medische ervaring en het type patiënten dat u behandelt, en bij patiënten kan het hierbij gaan om informatie over uw aandoening(en), waar ook (in een speciale categorie vallende) gevoelige persoonlijke gegevens onder kunnen vallen.

Meer lezen

Doel en wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens: We vertrouwen erop dat u toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van deze persoonlijke gegevens. Deze worden op de hierboven vermelde wijze gebruikt.

U bepaalt zelf of u deze informatie wilt geven. Door het geven van deze informatie stelt u ons in staat u uit te nodigen voor deelname aan de voor u meest geschikte activiteiten. Zonder deze informatie komt u mogelijk voor minder activiteiten in aanmerking en wordt u voor minder activiteiten uitgenodigd. Soms zult u niet aan een activiteit kunnen deelnemen tenzij u deze informatie verstrekt en instemt met het gebruik ervan.

We zijn verplicht om u te informeren over elke vorm van geautomatiseerde verwerking die we verrichten (en daaronder valt ook profilering). Ons profileringssysteem voor leden maakt uitsluitend gebruik van semi-geautomatiseerde verwerking aan de hand waarvan wordt bepaald welke profielvragen aan u worden getoond en of u voor een activiteit wordt uitgenodigd. Ons personeel heeft eenvoudige regels opgesteld aan de hand waarvan wordt besloten welke gegevens worden verzameld, zo mogen we aan een arts die ons vertelt dat hij of zij kanker behandelt vragen om welke vormen van kanker het gaat. En als een patiënt vertelt dat hij of zij aan een bepaalde aandoening lijdt, mogen we vragen of hij of zij ook aan hieraan gerelateerde aandoeningen lijdt. Vervolgens kiest ons personeel de combinatie van antwoorden op grond waarvan een persoon waarschijnlijk geschikt is voor een bepaalde activiteit, waarna onze systemen automatisch een uitnodiging voor die activiteit versturen aan de mensen die deze antwoorden hebben gegeven.

Uw persoonlijke gegevens met anderen delen: We kunnen deze persoonlijke gegevens mogelijk delen met onze klanten door ze te linken aan de antwoorden die u bij een activiteit geeft, of door ze in te sluiten wanneer we u doorsturen naar online activiteiten op websites van derden, zodat ze tijdens de activiteit tijd kunnen besparen door het niet opnieuw hoeven stellen van vragen die u al hebt beantwoord. Dit wordt niet zonder uw specifieke toestemming op dat moment aan uw registratie-informatie gelinkt.

Uw rechten: Als aanvulling op uw algemene rechten (zie de rubriek “Uw rechten: ” section) hebt u het recht om uw toestemming aan ons voor het op deze manier verwerken van uw persoonlijke gegevens in te trekken. We willen er met nadruk op wijzen dat als u dat doet dit alleen invloed heeft op toekomstige activiteiten waar u aan deelneemt en dat het hierdoor voor ons moeilijker wordt om u uit te nodigen om deel te nemen aan de voor u het meest geschikte activiteiten.

Bewaren van gegevens: Nadat uw lidmaatschap is beëindigd, bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende 10 jaar om te kunnen voldoen aan onze gegevensverplichting ten opzichte van onze klanten, op grond waarvan we dossiers gedurende een minimale periode moeten bewaren. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Persoonlijke gegevens die u ons onmiddellijk voorafgaand aan en na online activiteiten geeft

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken: Het is niet de bedoeling dat er tijdens activiteiten naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. M3 Global Research maakt echter gebruik van systemen die de toegang tot de resultaten regelen en waarmee de resultaten worden gemeten (bijvoorbeeld of u een activiteit hebt voltooid of hiervoor niet in aanmerking kwam), daarom kan het nodig zijn dat we voor en/of na de activiteit mogelijk persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens zijn niet gelinkt aan de gegevens van de activiteit en worden alleen aan derden doorgegeven als u daar expliciet toestemming voor geeft en/of zoals dit in dit privacybeleid uiteen is gezet. (Zie ook “Gegevens die we gedurende langere tijd bewaren”)

Online activiteiten die aan leden van M3 Global Research worden aangeboden kunnen te vinden zijn op een website die door M3 Global Research of door een derde partij wordt verzorgd. In het laatste geval zijn alle persoonlijke gegevens die worden verzameld onderhevig aan het privacybeleid van de gastheer. Als u via M3 Global Research deelneemt aan andere vormen van marktonderzoek, zoals discussie groepen of telefonisch interviews, dan wordt per keer gevraagd of u specifiek toestemming wilt geven voor de noodzakelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Meer lezen

Doel en wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens: : Persoonlijke gegevens die voorafgaand aan en na online activiteiten worden verzameld kunnen zowel uw naam en adres bevatten als “Gegevens die over u zijn aangemaakt door het gebruik van onze systemen”. Deze gegevens worden tezamen gebruikt om te voorkomen dat u dezelfde activiteit meer dan eens verricht en om ons te beschermen tegen potentiële fraude.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang (wat inhoudt dat we een geldige zakelijke reden hebben om dit te doen) en we hebben uw individuele rechten zorgvuldig afgewogen tegen deze behoefte. Klik hiervoor meer informatie over legitieme belangen.

Uw persoonlijke gegevens met anderen delen: Soms delen we een beperkt deel van uw persoonlijke gegevens met partners en klanten van M3 Global Research, om te voorkomen dat u door meerdere bedrijven voor dezelfde activiteit wordt uitgenodigd. Hieronder kan ook het overdragen van uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EU vallen en dit vindt plaats binnen de wettelijke beperkingen van“GDPR, en waarbij M3 Global Research contractueel verantwoordelijk blijft voor de gegevens met inbegrip van de standaard clausules van de EU over gegevensbescherming.

Uw rechten: U hebt het recht om bij ons bezwaar te maken tegen het op deze wijze verwerken van uw gegevens (zie voor meer informatie “Uw rechten: ” )hoewel dit kan betekenen dat u niet meer deel kunt nemen aan onze activiteiten..

Bewaren van gegevens: We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende 10 jaar nadat de activiteit door alle deelnemers is voltooid en daarna worden deze vernietigd.

Persoonlijke gegevens die via het gebruik van onze systemen over u worden gecreëerd

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken: We gebruiken verscheidene technische hulpmiddelen om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en/of op te slaan. Hieronder vallen het gebruik van cookies, webbakens en vingerafdrukken/watermerken op apparaten. Raadpleeg voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën onze Cookiemelding en -beleid. . Daarnaast houden we ook uw gebruik van onze systemen bij. Deze worden gebruikt om de veiligheid van onze systemen te verbeteren, om te voorkomen dat er dubbele en frauduleuze antwoorden in een activiteit worden ingevoerd, en voor het verbeteren van de ervaring die we u bieden.

Meer lezen

Doel en wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens: Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de veiligheid van onze systemen, om te voorkomen dat er dubbele en frauduleuze antwoorden in een activiteit worden ingevoerd, en voor het verbeteren van de ervaring die we u bieden.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang (wat inhoudt dat we een geldige zakelijke reden hebben om dit te doen) en we hebben uw individuele rechten zorgvuldig afgewogen tegen deze behoefte. Klik hiervoor meer informatie over legitieme belangen.

Uw persoonlijke gegevens met anderen delen: Deze persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, hoewel het gebruik van vingerafdrukken en watermerken op onze apparaten door een derde partij wordt verzorgd, waarvoor door die derde partij via uw browser informatie over uw computer wordt verzameld.

Uw rechten: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het door ons op deze wijze verwerken van uw persoonlijke gegevens (zie voor meer informatie “Uw rechten”)

Bewaren van gegevens: We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende 10 jaar en daarna worden ze vernietigd.

Betalingsgegevens die u aan ons verstrekt voor het uitbetalen van vergoedingen

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken: We verzamelen en gebruiken specifieke persoonlijke gegevens zodat we de betaling van uw vergoeding voor een activiteit kunnen verwerken. De persoonlijke gegevens die we nodig hebben, variëren aan de hand van de betalingsvorm, maar kunnen ook het bankrekeningnummer, de naam, het postadres en het e-mailadres bevatten. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van deze betalingen, maar worden mogelijk wel gedeeld met partners die de betalingen verwerken, zodat ze de betaling kunnen verrichten. (Zo moeten we bijvoorbeeld de gegevens van uw bankrekening met onze bank delen om een bedrag naar uw bankrekening over te kunnen maken.) Deze persoonlijke gegevens worden ook bewaard voor financiële verslagen, administratieve controle en belastingdoeleinden.

Meer lezen

Doel en wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens: We verzamelen deze persoonlijke gegevens voor het verwerken van de betalingen en voor het bewaren van gegevens voor de belastingen, voor een administratieve controle en om onszelf te verdedigen tegen eventuele claims. Deze informatie is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan het contract tussen M3 Global Research en u, zonder dat zouden we niet in staat zijn uw betalingen te verwerken.

Uw persoonlijke gegevens met anderen delen: Daar waar noodzakelijk delen we deze persoonlijke gegevens met dienstverleners waar M3 Global Research een contract mee aangaat om de financiële vergoedingen te verzorgen. Als u bijvoorbeeld kiest voor een bankoverschrijving, dan delen we deze informatie wanneer we onze bank opdracht geven om deze betaling uit te voeren. Als u kiest voor betaling per bankcheque, dan is het noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens te delen met dienstverleners die de cheques namens ons uitschrijven en verzenden. Hieronder kan ook het overdragen van uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EU vallen en dit vindt plaats binnen de wettelijke beperkingen van GDPR, en waarbij M3 Global Research contractueel verantwoordelijk blijft voor de gegevens met inbegrip van de standaard clausules van de EU over gegevensbescherming.

Melden van vergoedingen en belastingtechnische informatie: Als u in de V.S. aan een activiteit deelneemt waarvoor een vergoeding wordt gegeven, dan is het mogelijk dat M3 Global Research verplicht is om dergelijke betalingen te melden. Door aan een dergelijke activiteit deel te nemen, geeft u ons toestemming om de door u verdiende vergoeding te melden om aan alle wetgeving op dit gebied en aan andere meldingsvereisten te kunnen voldoen. Daarnaast verbiedt de regelgeving van de Amerikaanse IRS ons om aan een individu per belastingjaar meer dan $600 uit te betalen wanneer er geen geldige identificerende informatie met betrekking tot de belastingen is verstrekt. Als de identificerende informatie met betrekking tot de belastingen niet binnen 12 maanden na voltooien van een activiteit is verstrekt, vervalt de vergoeding voor zover deze in een belastingjaar hoger uitkomt dan $600.

Uw rechten: Raadpleeg de rubriek “Uw rechten”voor uw algemene rechten. Aan deze verwerking zijn geen specifieke extra rechten verbonden.

Bewaren van gegevens: We bewaren uw persoonlijke financiële gegevens gedurende 10 jaar om te kunnen voldoen aan de vereisten op het gebied van financiële rapportage, waarna ze worden vernietigd.

Persoonlijke gegevens die we van derden ontvangen

Persoonlijke gegevens die we ontvangen: Soms sturen klanten ons een lijst met medische zorgverleners omdat ze graag willen dat we die bij specifieke activiteiten insluiten of juist uitsluiten. We schrijven ons ook in op verscheidene lijsten met medische zorgverleners die we gebruiken om registratie te valideren en om een verscheidenheid aan unieke identificatienummers aan toe te schrijven om ons te helpen bij het verwijderen van dubbele registraties, het matchen met lijsten van klanten en (in Frankrijk) met de wettelijke meldingsverplichtingen. De lijsten met medische zorgverleners worden ook gebruikt voor direct-marketing-doeleinden buiten de EU.

Meer lezen

Doel en wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens: Namens de eigenaar/controller (onze klant) van de gegevens verwerken we lijsten met potentiële deelnemers aan activiteiten, zodat we aan hun selectiecriteria voor deelnemers aan activiteiten kunnen voldoen.

Lijsten die worden gebruikt voor het valideren van onze leden die medisch zorgverlener zijn en aan wie we unieke identificatienummers toevoegen, verwerken we om de kwaliteit van de gegevens te garanderen die we aan onze topklanten leveren en om ons te helpen bij het matchen met lijsten van klanten.

In beide gevallen verwerken we persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang (wat inhoudt dat we een geldige zakelijke reden hebben om dit te doen) en we hebben uw individuele rechten zorgvuldig afgewogen tegen deze behoefte. Klik hierhier voor meer informatie over legitieme belangen.

Lijsten die (buiten de EU) worden gebruikt voor direct marketing bewaren we en we verwerken de gegevens op basis van de toestemming die u aan de partij die de lijst heeft geleverd hebt gegeven.

Uw persoonlijke gegevens met anderen delen:

  • - Personen buiten de EU kunnen worden opgenomen in lijsten voor direct marketing die we delen met onze dienstverleners die onder contract staan bij M3 Global Research (zoals voor het versturen van e-mails namens ons). Hieronder valt niet het overdragen van persoonlijke gegevens over inzittenden van de EU.
  • - Wanneer we lijsten verwerken met de door onze klanten gewenste deelnemers aan activiteiten delen we deze soms met onze klanten of partners om te voorkomen dat u door meer dan één bedrijf voor een bepaalde activiteit wordt uitgenodigd. Hieronder kan ook het overdragen van uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EU vallen en dit vindt plaats binnen de wettelijke beperkingen van GDPR, en waarbij M3 Global Research contractueel verantwoordelijk blijft voor de gegevens met inbegrip van de standaard clausules van de EU over gegevensbescherming.

Uw rechten: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het door ons op deze wijze verwerken van uw persoonlijke gegevens en/of om de toestemming die u ons daarvoor hebt gegeven weer in te trekken. (Zie voor meer informatie “Uw rechten

Bewaren van gegevens: We bewaren de persoonlijke gegevens die we over u van derden hebben ontvangen maximaal 10 jaar en daarna worden ze vernietigd.

Persoonlijke gegevens die we gedurende langere tijd bewaren

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken: Om ons bedrijf te kunnen besturen is het voor M3 Global Research noodzakelijk om beperkte persoonlijke gegevens over vroegere leden gedurende langere tijd te bewaren. We hebben de persoonlijke gegevens die we bewaren zorgvuldig beperkt en we hebben deze informatie in de volgende situaties nodig:

  • • Wanneer we van iemand een verzoek ontvangen om geen e-mails meer te sturen
  • • Wanneer we van iemand een verzoek ontvangen om niet meer door M3 Global Research te worden benaderd
  • • Wanneer iemand heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen het verwerken van zijn of haar persoonlijke gegevens door M3 Global Research (daar waar er voor ons geen overwegend belang is om dat te blijven doen)
  • • Wanneer iemand inbreuk heeft gedaan op deGebruiksvoorwaarden , van de websites, met inbegrip van het vermoeden van frauduleus gedrag

Deze persoonlijke gegevens worden met niemand gedeeld en worden alleen gebruikt om tegemoet te komen aan uw verzoeken of om een volgende deelname aan een activiteit te voorkomen.

Meer lezen

Doel en wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens: M3 Global Research is verplicht om ons bedrijf te beschermen tegen verdachte en onwettelijke activiteiten en om te reageren wanneer iemand ons verzoekt om het contact of het verwerken van persoonlijke gegevens stop te zetten. Om dit te kunnen doen, moeten we gegevens bewaren en moeten we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u ons vraagt u niet meer te e-mailen, behouden we een kopie van uw e-mailadres in ons systeem om te voorkomen dat er e-mails naar dat e-mailadres worden gestuurd – die noemen we onze lijst 'Geen e-mails aan sturen', en dit is de enige manier waarop we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Als u ons vraagt geen contact met u op te nemen, of als u er bezwaar tegen hebt gemaakt dat we uw persoonlijke gegevens verwerken, dan moeten we in ons systeem uw naam, adres, medisch specialisme (als u een medische zorgverlener bent) en e-mailadres bewaren. Uw e-mailadres wordt aan onze lijst 'Geen e-mails aan sturen' toegevoegd. De overige gegevens worden in onze systemen bewaard zodat we ons maximaal kunnen inspannen om u te verwijderen van alle lijsten die we gebruiken – dit is voor ons de enige manier om aan een dergelijk verzoek te kunnen voldoen.

Persoonlijke gegevens over mensen die verdacht worden van frauduleus gedrag of van het inbreuk maken op onze gebruiksvoorwaarden worden bewaard om te voorkomen dat deze mensen zich bij M3 Global Research registreren en om te voorkomen dat ze als niet-lid aan onze activiteiten deelnemen. Voor dit doel bewaren we uw naam, adres, medisch specialisme (als u een medische zorgverlener bent) en e-mailadres in ons systeem.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang (wat inhoudt dat we een geldige zakelijke reden hebben om dit te doen) en we hebben uw individuele rechten zorgvuldig afgewogen tegen deze behoefte. Klik hiervoor meer informatie over legitieme belangen.

Uw persoonlijke gegevens met anderen delen: Deze informatie wordt niet met derden gedeeld.

Uw rechten: U hebt het recht om er bezwaar tegen te maken dat uw persoonlijke gegevens op deze manier worden gebruikt, en u hebt nog wat andere rechten. (Zie voor meer informatie ”Uw rechten” for more information

Bewaren van gegevens: Deze gegevens worden gedurende 50 jaar bewaard om er zeker van te zijn dat we aan onze hierboven vermelde verplichtingen kunnen voldoen en daarna worden deze gegevens vernietigd.

Persoonlijke gegevens over u die we mogelijk verifiëren

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken: We gebruiken verschillende publieke bronnen voor het verifiëren van informatie over medische zorgverleners van wie we vermoeden dat ze geschikt zijn om deel te nemen aan specifieke activiteiten of die mogelijk lid van M3 Global Research zouden kunnen willen worden. Het is ook mogelijk dat we een verwijzing ontvangen van een van uw collega's en dat we die informatie op dezelfde manier verwerken. Deze informatie bevat uw naam, uw contactinformatie (adres, telefoonnummer(s) en mogelijk uw e-mailadres) en uw medisch specialisme.

Meer lezen

Doel en wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens:; Deze gegevens worden gebruikt bij het beheren van ons contact met u, bijvoorbeeld om te voorkomen dat meerdere mensen contact met u opnemen over hetzelfde project of dat er niet opnieuw contact met u wordt opgenomen nadat u ons al hebt verteld dat u niet in een bepaald project geïnteresseerd bent. We gebruiken deze gegevens ook bij het genereren van lijsten met mensen waar we mogelijk contact mee willen opnemen.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang (wat inhoudt dat we een geldige zakelijke reden hebben om dit te doen) en we hebben uw individuele rechten zorgvuldig afgewogen tegen deze behoefte. Klik hiervoor meer informatie over legitieme belangen.

Als u volledig uitgesloten wilt worden van onze programma's, geef dit dan aan ons door wanneer een van onze vertegenwoordigers weer contact met u opneemt of door een e-mail met uw verzoek te sturen aan Privacy@m3globalresearch.com with your request. Uw wordt dan aan onze lijst met niet meer te benaderen contacten toegevoegd. (Zie voor meer informatie over hoe we deze gegevens verwerken “Persoonlijke gegevens die we gedurende langere tijd bewaren”).

Delen van uw persoonlijke gegevens met anderen: Deze persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld.

Uw rechten: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het door ons op deze wijze verwerken van uw persoonlijke gegevens (zie voor meer informatie "Your Rights"

Bewaren van gegevens: We bewaren deze persoonlijke gegevens gedurende 2 maanden nadat een specifiek project is afgerond, of niet langer dan 6 maanden als er geen verband is met een specifiek project, en daarna worden de gegevens verwijderd.

Persoonlijke gegevens die via uw gebruik van platforms van derden worden gecreëerd

Door uw gebruik van websites en diensten van derden die samenwerken met M3 Global Research is het mogelijk dat er persoonlijke gegevens van u worden vrijgegeven. Deze websites vallen buiten ons beheer en u moet hiervoor het privacybeleid van het betreffende bedrijf raadplegen: LinkedIn, Twitter, Facebook, M3 Global Research Blog (Wordpress)

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u echter een van deze links gebruikt om onze website te verlaten, is het belangrijk dat u weet dat we geen controle hebben over wat er gebeurt bij die andere website. Daarom zijn we niet verantwoordelijk voor de bescherming en de privacy van informatie die u tijdens uw bezoek aan een andere website daar verstrekt en deze andere websites vallen niet onder dit privacybeleid. Wees voorzichtig en bekijk ook de privacyverklaring van de betreffende website.

Overdracht naar het buitenland

Binnen M3 Global Research

M3 Global Research heeft haar hoofdkantoor in de V.S. De gegevens die we over u verzamelen worden in de V.S. verwerkt. De V.S. heeft geen verzoek bij de Europese Unie ingediend onder artikel 45 van de GDPR voor een verklaring van 'toereikendheid', en heeft deze ook niet ontvangen. M3 Global Research vertrouwt op modelclausules (artikel 46), en op het EU-VS-privacyschild (waarvoor we onszelf certificeren) en derogatie voor specifiek situaties die in artikel 49 van de GDPR worden uiteengezet.

M3 Global Research spant zich in om geschikte veiligheidsmaatregelen toe te passen om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken op manieren die consistent zijn met uw relatie met M3 Global Research en met de praktijken die in dit privacybeleid zijn beschreven.

Naleving van het privacyschild

M3 Global Research voldoet aan het raamwerk van het EU-VS-privacyschild zoals dit is vastgesteld door het ministerie van handel (Department of Commerce) van de V.S. met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die van de Europese Unie naar de Verengide wordt overgedragen. M3 Global Research heeft aan het ministerie van handel van de V.S. verklaard dat we ons aan de principes van het privacyschild zullen houden. Als zich een conflict voordoet tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de principes van het privacyschild dan zijn de principes van het privacyschild bepalend. Wilt u meer weten over het privacyschildprogramma en wilt u ons certificaat zien, ga dan naar https://www.privacyshield.gov/

M3 Global Research is onder het raamwerk van het privacyschild verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die we ontvangen en vervolgens overdragen op een derde partij die namens ons als onze vertegenwoordiger optreedt. M3 Global Research voldoet aan de principes van het privacyschild voor alle overdrachten van persoonlijke gegevens vanuit de EU, met inbegrip van de voorzieningen die we hebben getroffen voor de aansprakelijkheid voor het doorsturen van gegevens.

M3 Global Research accepteert dat we ons dienen te onderwerpen aan de onderzoekende en handhavende bevoegdheden van de FTC, het Amerikaanse ministerie van transport (Department of Transportation), en aan elk ander door de V.S. geautoriseerde orgaan met betrekking tot onze zelf-certificering en implementatie van de principes. Ook erkent M3 Global Research dat EU-burgers die een klacht indienen waarbij het zich houden aan deze praktijken door M3 Global Research in twijfel wordt getrokken het recht hebben onder bepaalde omstandigheden een beroep te kunnen doen op bindende arbitrage, zonder dat dit voor die burger kosten met zich meebrengt.

Voor leveranciers en contractanten

Zoals we in dit privacybeleid uiteen hebben gezets is het mogelijk dat we van tijd tot tijd beperkt informatie delen met zorgvuldig geselecteerde partners. Hieronder kan ook het overdragen van uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EU vallen en dit vindt plaats binnen de wettelijke beperkingen van GDPR, en waarbij M3 Global Research contractueel verantwoordelijk blijft voor de gegevens met inbegrip van de standaard clausules van de EU over gegevensbescherming.

Voor klanten

Zoals we in dit privacybeleid uiteen hebben gezet is het mogelijk dat we van tijd tot tijd beperkt informatie delen met onze klanten. Hieronder kan ook het overdragen van uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EU vallen en dit vindt plaats binnen de wettelijke beperkingen van GDPR, en waarbij M3 Global Research contractueel verantwoordelijk blijft voor de gegevens met inbegrip van de standaard clausules van de EU over gegevensbescherming.

Beveiliging van uw persoonsgegeven

Om de privacy van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt te beschermen, zorgen we voor fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Doorlopend updaten we onze veiligheidstechnologie en testen die. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers die kennis moeten hebben van die informatie om vergoedingen aan u uit te kunnen betalen en om diensten aan u te kunnen leveren. Daarnaast trainen we onze werknemers in het belang van de vertrouwelijkheid en het bewaken van de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. We verplichten ons tot het nemen van de aangewezen disciplinaire maatregelen om bij onze werknemers hun verantwoordelijkheid op het gebied van de privacy af te dwingen.

Uw rechten

De algemene wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming en de privacywetgeving van enkele andere landen biedt aan EU-burgers naar wie de persoonlijke gegevens verwijzen bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Een goede uitleg hierover is (in het Engels) verkrijgbaar via de website van de Information Commissioner’s Office van het Verenigd Koninkrijk.

Als u bevestiging wilt dat M3 Global Research uw persoonlijke gegevens verwerkt, of als u toegang wilt hebben tot de persoonlijke gegevens die M3 Global Research mogelijk over u heeft, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris

U kunt ook informatie vragen over:

U hebt recht op:

  • - toegang, rectificatie, wissen, beperken, bezwaar maken tegen en het overdragen van uw persoonlijke gegevens. Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u schriftelijk contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris via privacy@m3globalresearch.com. U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsinstantie (www.ico.org.uk)

.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt in alle redelijkheid zonder kosten voor u aangeboden aan leden van M3 Global Research en aan deelnemers aan activiteiten en aan anderen wanneer hiertoe bij M3 Global Research een verzoek wordt ingediend via onze gegevensbeschermingsfunctionaris. M3 Global Research zal deze informatie binnen de hiervoor wettelijke vastgestelde periode aan u verstrekken. Als de toegang om de een of andere reden wordt geweigerd, dan geeft M3 Global Research uitleg over de reden van deze weigering.

Onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme

M3 Global Research verplicht zich tot het oplossen van klachten over het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke informatie. Burgers van de Europese Unie die vragen of klachten hebben met betrekking tot ons privacyschildbeleid dienen eerst contact op te nemen met M3. Raadpleeg hiervoor de rubriek Contactinformatie hieronder.

Als u zorgen of twijfels hebt met betrekking tot uw privacy of het gebruik van uw gegevens die we niet tot uw tevredenheid hebben beantwoord, neem dan via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request (gratis) contact op met onze aanbieder van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten.

Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de privacyschild-website, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer er geen andere procedures voor geschillenbeslechting meer beschikbaar zijn.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt op een manier die inbreuk maakt op de van toepassing zijnde wetgeving of dit privacybeleid. Raadpleeg de volgende link voor een volledige lijst met instanties voor gegevensbescherming (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)

Wijzigingen en updates van het privacybeleid

Daar onze organisatie, het lidmaatschap en de vergoedingen van tijd tot tijd worden aangepast, zullen ook ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden naar verwachting worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen, ongeacht de reden, zonder kennisgeving aan u, anders dan het plaatsen van het aangepaste privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden op deze website. Mogelijk e-mailen we periodieke herinneringen aan ons beleid en voorwaarden en we zullen leden van M3 Global Research e-mailen wanneer er belangrijke wijzigingen in zijn aangebracht, maar het is uw verantwoordelijkheid regelmatig op onze website te controleren om te zien wat het actuele privacybeleid is en wat de actuele gebruiksvoorwaarden zijn en of hier eventueel wijzigingen in zijn aangebracht.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, stuur dan een e-mail aan de functionaris van M3 Global Research die belast is met de privacy van gegevens via privacy@m3globalresearch.com.

Stuur voor al uw andere vragen met betrekking tot uw account, wijzigingen in uw voorkeuren, vergoeding voor interviews of voor onze diensten een e-mail naar il support@m3globalresearch.com.

Even geduld a.u.b....