Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nog geen lid?
Schrijf u in!
Beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg
Patiënt of mantelzorger

Uw stem verdient het om gehoord te worden!

Meld u VANDAAG nog aan bij onze groeiende community voor marktonderzoek in de gezondheidszorg!


PRIVACYBELEID ONDERZOEK

inleiding:

dit privacybeleid voor onderzoek (het "beleid") heeft tot doel u te voorzien van informatie over welke persoonlijke gegevens m3 global research over u verzamelt en hoe deze worden gebruikt.

dit beleid beschrijft hoe we persoonlijke gegevens kunnen verkrijgen, de soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verkrijgen, hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken, delen en beschermen, wat de rechten van betrokkenen zijn met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, en hoe er contact met ons kan worden opgenomen over onze privacypraktijken.
dit beleid is niet van toepassing op andere persoonlijke gegevens dan de persoonlijke gegevens met betrekking tot onderzoek. zie ons privacybeleid voor zakenpartners voor het privacybeleid voor personeel of vertegenwoordigers van onze klanten, leveranciers en andere instanties waarmee we zakelijke transacties zijn aangegaan of kunnen aangaan.

we kunnen dit privacybeleid op elk moment aanpassen, zonder dat we u hiervan op de hoogte stellen. het is uw verantwoordelijkheid het regelmatig te bekijken. wanneer u de websites hebt bezocht nadat er veranderingen zijn aangebracht houdt dit in dat u ermee instemt dat u zich aan deze wijzigingen zult houden.

dit privacybeleid werd voor het laatst herzien op 1 juli 2021.


over \\20:

m3 global research is de handelsnaam voor de marktonderzoeksactiviteiten die door m3 usa corporation en de bij dit bedrijf aangesloten bedrijven worden geleverd, waaronder ook m3 (eu) ltd. en qualitative and quantitative fieldwork services ab vallen.

m3 global research werkt namens onze klanten met een ledenpanel dat deelneemt aan "activiteiten" (waaronder ook marktonderzoek, niet-interventioneel-onderzoek, observatieonderzoek en andere onderzoeken vallen). dit privacybeleid heeft betrekking op de producten en diensten die door m3 global research worden aangeboden via www.m3globalresearch.com/research, www.m3globalresearch.blog en hub.m3globalresearch.com (de “websites”).

over de m3 group:

de m3 group, waarvan de naam staat voor medicijn, media en metamorfose, is opgericht met als doel de geneeskundewereld te veranderen via de volledige benutting van de kracht van het internet. de m3 group is werkzaam in de vs, azië en europa, met meer dan 2 miljoen medische leden wereldwijd via haar websites voor artsen zoals: m3.com, mdlinx.com, m3globalresearch.com, doctors.net.uk, thesmartestdoc.com, networksinhealth.com, medigate.net, medlive.cn

m3 inc. is een bedrijf waarvan de aandelen aan de beurs van tokyo zijn genoteerd (jp:2413), met dochterondernemingen in belangrijke markten waaronder de vs, het vk, zweden, japan, zuid-korea en china. m3 group biedt diensten aan voor bedrijven in de gezondheidszorg en de biowetenschappen. deze diensten bestaan naast marktonderzoek uit het geven van medische voorlichting, het bevorderen van het gebruik van ethische geneesmiddelen, klinische ontwikkeling, werving van personeel en diensten op het gebied van klinische afspraken. m3 heeft kantoren in tokyo, fort washington, pa, oxford, london, gothenburg en seoul.


de soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verkrijgen en verwerken:

m3 global research verzamelt persoonlijke gegevens over haar leden en over degenen die deelnemen aan onze activiteiten. we gebruiken deze persoonlijke gegevens om u de hieronder beschreven diensten te kunnen bieden. we verkopen geen persoonlijke gegevens aan wie dan ook, en we delen deze alleen met derden die de levering van onze diensten mogelijk maken of wanneer u ons daar expliciet aanvullende toestemming voor geeft.

persoonlijke gegevens die u ons over uzelf geeft wanneer u zich registreert:

we verzamelen de persoonlijke gegevens die u invult op het registratieformulier: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en als u een medische zorgverlener bent informatie over uw beroep zodat we uitnodigingen voor deelname aan onze activiteiten gericht en op maat kunnen versturen. (zie voor meer informatie over hoe we uitnodigingen voor activiteiten voor u selecteren: “persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via het profiel van uw lidmaatschap”)

om uw identiteit te verifiëren, maken we gebruik van onze partner yoti (https://www.yoti.com/) voor het verzamelen van een identiteitsbewijs en een biometrische selfie als onderdeel van het registratieproces.

persoonlijke gegevens die u ons over uzelf geeft via uw lidmaatschapsprofiel:

m3 global research verzamelt aanvullende persoonlijke gegevens over u voordat u aan een activiteit deelneemt of via haar ledenwebsite. wij gebruiken deze gegevens om u uit te kunnen nodigen voor deelname aan activiteiten waarvan de kans groot is dat u er interesse in hebt en ervoor in aanmerking komt. bij artsen kan het hierbij bijvoorbeeld gaan over informatie over uw medische ervaring en de types patiënten die u behandelt, en bij patiënten kan het hierbij gaan om informatie over uw aandoening(en), waar ook (in een speciale categorie vallende) gevoelige persoonlijke gegevens onder kunnen vallen.

persoonlijke gegevens die u ons onmiddellijk voorafgaand aan en na online activiteiten geeft:

het is niet de bedoeling dat er tijdens activiteiten naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. m3 global research maakt echter gebruik van systemen voor de toegang tot en het meten van de resultaten (bijvoorbeeld of u een activiteit hebt voltooid of hiervoor niet in aanmerking kwam), daarom moeten we mogelijk voor en/of na de activiteit persoonlijke gegevens verzamelen. deze gegevens zijn niet gelinkt aan de gegevens van de activiteit en worden alleen aan derden doorgegeven als u daar expliciet toestemming voor geeft en/of zoals dit in dit privacybeleid uiteen is gezet. (zie ook “betalingsgegevens die u aan ons verstrekt voor het uitbetalen van vergoedingen” en “gegevens die we gedurende langere tijd bewaren”)

online activiteiten die aan leden van m3 global research worden aangeboden kunnen te vinden zijn op een website die door m3 global research of door een derde partij wordt verzorgd. in het laatste geval zijn alle persoonlijke gegevens die worden verzameld onderhevig aan het privacybeleid van die derde partij. als u via m3 global research deelneemt aan andere vormen van marktonderzoek, zoals discussiegroepen of telefonische interviews, dan wordt per keer gevraagd of u specifiek toestemming wilt geven voor de noodzakelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens.

persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw eerdere deelname aan activiteiten:

we verzamelen en bewaren dossiers van de activiteiten waarvoor u voor deelname bent uitgenodigd, ongeacht of u erop hebt gereageerd, of u ervoor in aanmerking kwam, en of u ze geheel of gedeeltelijk hebt voltooid. we bewaren deze gegevens zodat we deze via de websites ter beschikking kunnen stellen en op vragen van leden kunnen reageren. van tijd tot tijd kunnen we u ook een uitnodiging voor een nieuwe activiteit sturen op basis van uw deelname aan eerdere activiteiten.

we gebruiken al deze gegevens tezamen om te begrijpen hoeveel personen van elke type er aan een toekomstige activiteit zouden kunnen deelnemen en om een beeld te krijgen van trends en patronen in deelname.

we bewaren ook dossiers met betrekking tot elk probleem met de kwaliteit van de gegevens dat mogelijk is vastgesteld binnen de gegevens die u binnen een activiteit hebt verstrekt zodat we de kwaliteit van de gegevens die we aan onze klanten leveren in de juiste banen kunnen leiden – dit kan invloed hebben op de uitnodigingen die u voor toekomstige activiteiten ontvangt.

persoonlijke gegevens die via het gebruik van onze systemen over u worden gecreëerd:

we gebruiken verscheidene technische hulpmiddelen om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en/of op te slaan. hieronder vallen het gebruik van cookies, webbakens en vingerafdrukken/watermerken op apparaten. we gebruiken google recaptcha voor het verzamelen van persoonlijke informatie om te achterhalen of de gebruiker een mens is en geen bot. hiervoor wordt een cookie van google op de gebruikte computer geplaatst. raadpleeg voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën onze cookiemelding en -beleid. daarnaast houden we ook uw gebruik van onze systemen bij. deze worden gebruikt om de veiligheid van onze systemen te verbeteren, om te voorkomen dat er dubbele en frauduleuze antwoorden in een activiteit worden ingevoerd, en voor het verbeteren van de ervaring die we u bieden.

betalingsgegevens die u aan ons verstrekt voor het uitbetalen van vergoedingen:

we verzamelen en gebruiken specifieke persoonlijke gegevens zodat we de betaling van uw vergoeding voor een activiteit kunnen verwerken. de persoonlijke gegevens die we nodig hebben, variëren aan de hand van de betalingsvorm, maar kunnen het bankrekeningnummer, de naam, het postadres en het e-mailadres bevatten. deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van deze betalingen, maar worden mogelijk wel gedeeld met partners die de betalingen verwerken, zodat ze de betaling kunnen verrichten. (zo moeten we bijvoorbeeld de gegevens van uw bankrekening met onze bank delen om een bedrag naar uw bankrekening over te kunnen maken.) deze persoonlijke gegevens worden ook bewaard voor financiële verslagen, administratieve controle en belastingdoeleinden.

persoonlijke gegevens die we van derden ontvangen:

soms sturen klanten ons een lijst met medische zorgverleners omdat ze graag willen dat we die bij specifieke activiteiten insluiten of juist uitsluiten. we schrijven ons ook in op verscheidene lijsten met medische zorgverleners die we gebruiken om registraties te valideren en om verschillende unieke identificatienummers toe te kennen die helpen bij het verwijderen van dubbele registraties, het matchen met lijsten van klanten en (in frankrijk) bij de wettelijke meldingsverplichtingen. de lijsten met medische zorgverleners worden ook gebruikt voor direct-marketing-doeleinden buiten de eu.

onze partner yoti levert ons de gegevens die zij verzamelen als onderdeel van het verificatieproces bij de registratie. dit kan onder andere uw geboortedatum, geslacht, nationaliteit, adres en gegevens van het identiteitsbewijs zijn.

persoonlijke gegevens die we gedurende langere tijd bewaren:

om ons bedrijf te kunnen besturen is het voor m3 global research noodzakelijk om beperkte persoonlijke gegevens over vroegere leden gedurende langere tijd te bewaren. we hebben de persoonlijke gegevens die we bewaren zorgvuldig beperkt en we hebben deze informatie in de volgende situaties nodig:

 • wanneer we van iemand een verzoek ontvangen om geen e-mails meer te sturen
 • wanneer we van iemand een verzoek ontvangen om niet meer door m3 global research te worden benaderd
 • wanneer iemand heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen het verwerken van zijn of haar persoonlijke gegevens door m3 global research (daar waar er voor ons geen overwegend belang is om dat te blijven doen)
 • individuen die inbreuk hebben gepleegd op de gebruiksvoorwaarden van de websites, met inbegrip van het vermoeden van frauduleus gedrag

deze persoonlijke gegevens worden met niemand gedeeld en worden alleen gebruikt om tegemoet te komen aan uw verzoeken of om een volgende deelname aan een activiteit te voorkomen.

persoonlijke gegevens die we van u kunnen controleren:

we maken gebruik van uiteenlopende openbare bronnen om informatie te controleren over medische zorgverleners die volgens ons geschikt zijn om specifieke activiteiten te voltooien of die mogelijk lid willen worden van m3 global research. ook kunnen we een verwijzing ontvangen van een van uw collega's, en die informatie op vergelijkbare wijze verwerken. de informatie betreft dan uw naam, contactgegevens (adres, telefoonnummer(s) en eventueel e-mailadres) en uw medisch specialisme.

persoonlijke gegevens die via uw gebruik van platforms van derden worden gecreëerd:

door uw gebruik van websites en diensten van derden die samenwerken met m3 global research is het mogelijk dat er persoonlijke gegevens van u worden vrijgegeven. deze websites vallen buiten ons beheer en u moet hiervoor het privacybeleid van het betreffende bedrijf raadplegen: linkedin, twitter, facebook, m3 global research blog (wordpress)


doel en wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens:

deze gegevens worden gebruikt om ons contact met u te beheren, zodat er bijvoorbeeld niet meerdere keren contact met u wordt gezocht over dezelfde diensten of om niet opnieuw contact met u op te nemen nadat u hebt aangegeven geen interesse in onze diensten te hebben.

de wettelijke grondslag waarop we ons baseren om u deze diensten te bieden zijn:

 • we hebben een legitiem belang (wat inhoudt dat we een geldige zakelijke reden hebben) en we hebben uw individuele rechten zorgvuldig afgewogen tegen deze behoefte:
 • nodig om een contractuele verbintenis met u uit te kunnen voeren, en/of
 • uw toestemming voor direct-marketing.
we zullen uw persoonlijke data alleen verwerken voor het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de data was verzameld. als we uw persoonlijke data voor een nieuw doeleinde zullen verwerken, dan zullen wij ervoor zorgen dat het in overeenstemming is met het oorspronkelijke doeleinde of uw toestemming bemachtigen.

hoe we de verkregen persoonlijke gegevens gebruiken:

we kunnen de verkregen persoonlijke gegevens gebruiken voor:

 • het beheer van onze bestaande en toekomstige relaties;
 • de communicatie met marktonderzoekdeelnemers voor marketing, nieuwsbrieven en bedrijfsupdates;
 • het verwerken van vergoedingsbetalingen;
 • het vrijwaren en verdedigen van de belangen van m3 global research; en
 • het voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke vereisten, industrienormen en ons beleid.

hoe we persoonlijke gegevens kunnen delen:

m3 global research verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonlijke gegevens van leden. we kunnen uw persoonlijke gegevens delen, maar alleen met:

 • bedrijven die bij m3 global research aangesloten zijn, waarvoor het redelijkerwijs nodig of gewenst is dat m3 global research de persoonlijke gegevens verstrekt
 • dienstverleners die m3 global research ingehuurd heeft voor diensten namens haar, zoals maar niet beperkt tot it-dienstverleners. de dienstverleners mogen de persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden en het is ze verboden de persoonlijke gegevens door te sturen zonder dat we schriftelijke toestemming hebben gegeven voor die overdracht
 • wetshandhavers en andere overheidsinstanties indien dit door de wet vereist wordt of redelijkerwijs nodig is om de rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of onszelf te beschermen. dit omvat ook wettige verzoeken door openbare autoriteiten, inclusief het voldoen aan vereisten omtrent nationale veiligheid of wetshandhaving
 • onze klanten of zorgvuldig geselecteerde partners, en waar mogelijk betreft dit alleen geanonimiseerde gegevens. er worden geen identificeerbare persoonlijke gegevens gedeeld zonder uw toestemming.

links naar andere websites:

onze website kan links naar andere websites bevatten. wanneer u echter een van deze links gebruikt om onze website te verlaten, is het belangrijk dat u weet dat we geen controle hebben over wat er gebeurt bij die andere website. daarom zijn we niet verantwoordelijk voor de bescherming en de privacy van informatie die u tijdens uw bezoek aan een andere website daar verstrekt en deze andere websites vallen niet onder dit privacybeleid. wees voorzichtig en bekijk ook de privacyverklaring van de betreffende website.


internationale overdracht gegevens:

binnen \\20:

m3 global research spant zich in om geschikte veiligheidsmaatregelen toe te passen om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken op manieren die consistent zijn met uw relatie met m3 global research en met de praktijken die in dit privacybeleid zijn beschreven.

naleving van het privacyschild:

het hoofdkantoor van m3 global research bevindt zich in de vs en de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen kunnen in de vs verwerkt worden. m3 global research voldoet aan de raamwerken van het eu-vs-privacyschild en het zwitserland-vs-privacyschild (gezamenlijk "privacyschild") zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van economische zaken van de vs met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die van de europese unie, en het verenigd koninkrijk of zwitserland naar de verenigde staten wordt overgedragen.

het eu-vs-privacyschild en het zwitserland-vs-privacyschild zijn in werking getreden nadat de europese commissie en de fdpic (zwitserse autoriteit persoonsgegevens) formeel hebben besloten dat het privacyschild voldoende bescherming biedt voor het toestaan van de overdracht van persoonlijke gegevens naar de verenigde staten. het privacyschild verplicht bedrijven in de vs de europese, vk en zwitserse persoonlijke gegevens te beschermen, en vereist dat de regering van de vs gecertificeerde bedrijven bewaakt en samenwerkt met europese, ico en zwitserse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming.

m3 global research heeft aan het ministerie van handel van de vs verklaard dat we ons aan de principes van het privacyschild zullen houden. als zich een conflict voordoet tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de principes van het privacyschild, dan zijn de principes van het privacyschild bepalend. wilt u meer weten over het privacyschildprogramma en wilt u ons certificaat zien, ga dan naar https://www.privacyshield.gov/.

m3 global research is onder het raamwerk van het privacyschild verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die we ontvangen en voor verdere overdracht aan derde partijen die namens ons optreden. m3 global research voldoet aan de principes van het privacyschild voor alle overdrachten van persoonlijke gegevens vanuit de europese economische ruimte (eer), het vk en zwitserland, met inbegrip van de voorzieningen die we hebben getroffen voor de aansprakelijkheid voor het doorsturen van gegevens.

m3 global research is onderworpen aan de onderzoekende en handhavende bevoegdheden van de ftc of een ander door de vs geautoriseerd orgaan met betrekking tot onze zelfcertificering en implementatie van de principes van het privacyschild. ook erkent m3 global research het recht van inwoners van de eer, vk en zwitserland om onder bepaalde omstandigheden een beroep te kunnen doen op bindende arbitrage, zonder dat dit voor die persoon kosten met zich meebrengt, indien een klacht wordt ingediend omtrent betwisting dat m3 global research zich aan deze praktijken houdt.

voor klanten en partners:

zoals we in dit privacybeleid uiteen hebben gezet, is het mogelijk dat we van tijd tot tijd beperkt informatie delen met onze klanten of zorgvuldig geselecteerde partners. hieronder kan ook de overdracht vallen van uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de eer, het vk of zwitserland; dit vindt plaats binnen de wettelijke beperkingen van de algemene verordening gegevensbescherming (avg/gdpr), waarbij m3 global research contractueel verantwoordelijk blijft voor de gegevens met inbegrip van de standaard contractclausules.


hoe we persoonlijke gegevens beschermen:

we maken gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidswaarborgen die ontworpen zijn om de persoonlijke gegevens van vertegenwoordigers te beschermen tegen onopzettelijke, onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, verstrekking of gebruik. we updaten en testen onze veiligheidstechnologie doorlopend. we beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers die toegang moeten hebben om u vergoedingen of diensten te kunnen bieden. daarnaast trainen we onze werknemers omtrent de vertrouwelijkheid en bewaking van de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens.


hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren:

we bewaren de persoonlijke gegevens van vertegenwoordigers zolang dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens verzamelen (zie "hoe we de verkregen persoonlijke gegevens gebruiken"), tenzij door de wet anders vereist wordt. uw persoonlijke gegevens kunnen 10 jaar bewaard blijven nadat de werkrelatie beëindigd is.


wijzigingen en updates van het privacybeleid:

daar onze organisatie, het lidmaatschap en de vergoedingen van tijd tot tijd worden aangepast, zullen ook ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden naar verwachting worden gewijzigd. we behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden op elk moment en ongeacht de reden aan te passen, zonder andere kennisgeving aan u dan door het op deze website plaatsen van het aangepaste privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden. mogelijk kunnen we periodieke herinneringen aan ons beleid en voorwaarden e-mailen en we zullen leden e-mailen wanneer er belangrijke wijzigingen in zijn aangebracht, maar u dient zelf regelmatig op onze website te controleren wat het actuele privacybeleid is en wat de actuele gebruiksvoorwaarden zijn en of hier eventueel wijzigingen in zijn aangebracht.


uw rechten:

het privacyschild, de algemene wetgeving van de europese unie inzake gegevensbescherming en ook de privacywetgeving van andere landen verlenen betrokkenen uit de eer, de vs en zwitserland bepaalde rechten. de uitleg hiervan (in het engels) is te vinden op (i) de website privacy shield (ii) de website van de britse autoriteit persoonsgegevens information commissioner’s office en (iii) de website van de zwitserse autoriteit persoonsgegevens swiss federal data protection and information commissioner office

als u bevestiging wilt dat m3 global research uw persoonlijke gegevens verwerkt, of als u toegang wilt hebben tot de persoonlijke gegevens die m3 global research mogelijk over u heeft, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris.

u kunt informatie opvragen over:

 • het doel van het verwerken van de gegevens,
 • de wettelijke basis voor die verwerking,
 • de categorieën persoonlijke gegevens en de betrokkene naar wie de persoonlijke gegevens verwijzen,
 • informatie over het type of de identiteit van derden naar wie uw gegevens gestuurd kunnen worden en de geboden bescherming;
 • de bron van de persoonlijke informatie (als u deze niet zelf aan ons verstrekt hebt); en
 • hoe lang de gegevens worden bewaard.

u hebt recht op:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens
 • rectificatie van uw persoonlijke gegevens
 • een aanvraag te doen om uw persoonlijke gegevens te wissen
 • het verwerken van uw persoonlijke gegevens te beperken
 • een bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens
 • overdracht van gegevens
 • afmelden voor gegevensoverdracht aan een derde partij, tenzij er een wettelijke reden is om dit te doen (zie "hoe we persoonlijke gegevens kunnen delen")
 • afmelden voor direct marketing
 • onttrekken aan geautomatiseerde besluitvorming

om van deze rechten gebruik te maken, kunt u schriftelijk contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris via privacy@m3globalresearch.com.

kosteloos en op verzoek kunt u redelijke toegang tot uw persoonlijke gegevens krijgen. m3 global research zal deze informatie binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde periode aan u verstrekken. als de toegang om de een of andere reden wordt geweigerd, dan geeft m3 global research uitleg over de reden van deze weigering.


onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme:

m3 global research verplicht zich tot het oplossen van klachten over het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens. inwoners van de europese unie of zwitserland met vragen of klachten over ons privacyschildbeleid dienen eerst contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

als u zorgen of twijfels hebt met betrekking tot uw privacy of het gebruik van uw gegevens die we niet tot uw tevredenheid hebben beantwoord, neem dan via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de privacyschild-website, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer er geen andere procedures voor geschillenbeslechting meer beschikbaar zijn.


contactinformatie:

als u vragen hebt over dit privacybeleid, stuur dan een e-mail aan de functionaris van m3 global research die belast is met de privacy van gegevens via privacy@m3globalresearch.com.

stuur voor al uw andere vragen met betrekking tot uw account, wijzigingen in uw voorkeuren, vergoeding voor interviews of voor onze diensten een e-mail naar support@m3globalresearch.com.

Even geduld a.u.b....