Login
Glemt adgangskode?
Er du ikke medlem?
Tilmeld dig
Sundhedsfaglig professionel
Patient eller omsorgsperson

Din stemme fortjener at blive hørt!

Tilmeld dig vores voksende sundhedsfællesskabs I DAG!


PRIVATLIVSPOLITIK FOR UNDERSØGELSER

Introduktion:

Denne privatlivspolitik for undersøgelser (”politikken”) har til formål at informere dig om, hvilke personoplysninger M3 Global Research indsamler om dig, og hvordan de anvendes.

Denne politik beskriver, hvordan vi kan indhente personoplysninger, hvilke typer personoplysninger vi kan indhente, hvordan vi anvender, deler og beskytter personoplysningerne, registrerede personers rettigheder vedrørende deres personoplysninger, og hvordan vi kan kontaktes angående vores privatlivsprocedurer.
Denne politik gælder ikke for personoplysninger ud over de personoplysninger, der er relateret til undersøgelser. Oplysninger om privatlivspolitikken for personale eller repræsentanter fra vores kunder, leverandører og andre enheder med hvem vi har indgået, eller kan indgå, forretningstransaktioner, kan findes i vores Privatlivspolitik for samarbejdspartnere.

Vi forbeholder os ret til at revidere denne privatlivspolitik på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel til dig. Det er dit ansvar jævnligt at gennemgå den. Når du åbner siderne, efter at ændringerne er offentliggjort, betyder det, at du accepterer disse ændringer.

Denne privatlivspolitik blev senest revideret den 24. april, 2023.


Om M3 Global Research:

M3 Global Research er firmabetegnelsen for markedsundersøgelsesaktiviteterne fra M3 USA Corporation og dennes datterselskaber, inkl. M3 (EU) Ltd, Qualitative and Quantitative Fieldwork Services AB (QQFS), Ekas Marketing Research Services (Ekas), M-Panels Research Services Private Limited (m360 Research), pharma-insight GmbH, Med Planet og Michael Allen Company.

M3 Global Research driver et panel med medlemmer, der deltager i ”Aktiviteter” (herunder markedsundersøgelser, ikke-interventionsundersøgelser, observationsstudier og andre undersøgelser) på vegne af vores kunder. Denne privatlivspolitik relaterer til produkterne og tjenesterne, som udbydes af M3 Global Research.

Om M3-koncernen:

M3-koncernen, hvis navn kommer af ”Medicine”, ”Media” og ”Metamorphosis”, blev grundlagt med det mål at ændre den medicinske verden gennem fuldt brug af internettet. M3-koncernen opererer i USA, Asien, Europa og Australien med over 2 millioner læger som medlemmer globalt via sine lægewebsteder såsom: m3.com, mdlinx.com, m3globalresearch.com, m-panels.com, doctors.net.uk, ekas.com.au, networksinhealth.com, medigate.net, medlive.cn, pharma-insight.com, medplanet.biz, michaelallencompany.com

M3 Inc. er en børsnoteret virksomhed på børsen i Tokyo (jp:2413) med datterselskaber på store markeder, herunder USA, Storbritannien, Sverige, Japan, Sydkorea, Indien, Australien og Kina. M3-koncernen leverer tjenesteydelser til sundhedsindustrien og den biovidenskabelige industri. Ud over markedsundersøgelser omfatter disse ydelser medicinsk uddannelse, etisk promovering af lægemidler, klinisk udvikling, jobrekruttering og kliniske aftaletjenester. M3 har kontorer i Tokyo, Fort Washington, PA, Oxford, London, Göteborg, Chatswood, Bangalore og Seoul.


Hvilke typer personoplysninger vi kan indhente og behandle:

M3 Global Research indsamler personoplysninger om sine medlemmer og dem, der deltager i vores aktiviteter. Vi anvender disse personoplysninger til at levere tjenesteydelser til dig som beskrevet i det følgende. Vi sælger ikke personoplysninger til nogen og deler dem kun med tredjeparter, der formidler leveringen af vores tjenesteydelser, eller hvis du giver os en eksplicit særlig tilladelse.

Personoplysninger, som du giver os om dig selv, når du registrerer dig:

Vi indsamler de personoplysninger, du afgiver i registreringsformularen; dit/din navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og, hvis du er en sundhedsfaglig person, oplysninger om din beskæftigelse, så vi kan målrette og skræddersy invitationer til deltagelse i aktiviteter. (Se “Personoplysninger, du giver os i forbindelse med din medlemsprofil”, hvis du vil vide mere om, hvordan vi vælger invitationer til aktiviteter til dig)

For at verificere din identitet bruger vi vores partner Yoti (https://www.yoti.com/) til at indsamle et id-dokument og en biometrisk selfie, som udgør en del af tilmeldingsprocessen. Vi kan også bruge oplysninger, du afgiver om din arbejdsplads, til at kontakte dem som led i verificeringen af dig som sundhedsprofessionel.

Personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din medlemsprofil:

M3 Global Research indsamler yderligere personoplysninger fra dig enten inden aktiviteter eller på medlemshjemmesiden. Dette sker for at give os mulighed for at invitere dig til at deltage i aktiviteter, som du med større sandsynlighed vil være interesseret i og kvalificeret til. For læger kan det f.eks. inkludere oplysninger om din lægeerfaring og typen af de patienter, du behandler, mens det for patienter kan inkludere oplysninger om din(e) lidelse(r), hvilket kan omfatte følsomme personoplysninger (særlig kategori).

Personoplysninger, du giver til os som led i og umiddelbart før eller efter online-aktiviteter:

Aktiviteter bør ikke indeholde forespørgsler til dig om at afgive personoplysninger. Dog har M3 Global Research systemer, der kontrollerer adgangen til og måler resultater af aktiviteter (om du f.eks. har udført aktiviteten eller ikke er kvalificeret), så det vil kunne være nødvendigt at indsamle personoplysninger før og/eller efter aktiviteten. Disse data linkes ikke direkte til aktivitetsdata og videregives kun til tredjeparter med dit udtrykkelige samtykke og/eller som beskrevet i denne politik. (Se også “Betalingsoplysninger du giver til os til udbetalinger af godtgørelse” og “Personoplysninger vi opbevarer i en udvidet periode”)

Online-aktiviteter, der tilbydes M3 Global Research-medlemmer, kan foregå på en hjemmeside drevet af M3 Global Research eller en hjemmeside drevet af en tredjepart. I sidstnævnte tilfælde vil alle personoplysninger, der indsamles, være underlagt værtens privatlivspolitik. Hvis du deltager i andre former for markedsundersøgelser med M3 Global Research, f.eks. diskussionsgrupper eller telefoninterview, vil du blive bedt om at give specifikt samtykke til den behandling af dine personoplysninger, der måtte være nødvendig.

Personoplysninger relateret til din tidligere deltagelse i aktiviteter:

Vi indsamler og opbevarer fortegnelser over de aktiviteter, du er blevet inviteret til at deltage i, om du har svaret på dem, kvalificeret dig til dem, fuldført dem helt eller delvist. Vi opbevarer disse data, så vi kan gøre dem tilgængelige via siderne og kan besvare medlemmernes forespørgsler. Lejlighedsvis vil vi eventuelt også sende dig invitationer til nye Aktiviteter baseret på din deltagelse i tidligere aktiviteter.

Vi anvender disse data i aggregeret form til at forstå, hvor mange personer af en given type, der vil deltage i fremtidige aktiviteter, og til at forstå tendenser og mønstre for deltagelse.

Vi opbevarer også fortegnelser over datakvalitetsproblemer, der måtte være identificeret i de data, du har afgivet som led i en aktivitet, så vi kan håndtere kvaliteten af de data, vi leverer til kunder – dette kan påvirke invitationer til dig til fremtidige aktiviteter.

Personoplysninger oprettet om dig via din brug af vores systemer:

Vi anvender en vifte af tekniske metoder til at indsamle og/eller opbevare personoplysninger om dig. Disse omfatter cookies, web beacons og enheds-fingeraftryk/-vandmærkning. Vi anvender Google ReCAPTCHA til at indsamle personoplysninger for at fastslå, om brugeren er et menneske og ikke en robot. Dette involverer placering af en Google-cookie på den computer, der benyttes. Vi benytter værktøjet Imperium (https://www.imperium.com/) til at forebygge duplikater og bedrageriske aktiviteter/besvarelser. Yderligere information om vores brug af disse teknologier findes i vores cookie-erklæring og -politik. Derudover opbevarer vi fortegnelser over din brug af vores systemer. Disse anvendes til at forbedre sikkerheden af vores systemer og for at forbedre den oplevelse, vi tilbyder dig.

Betalingsoplysninger du giver til os med henblik på udbetalinger af godtgørelse:

Vi indsamler og anvender specifikke personoplysninger, så vi kan gennemføre betaling i forbindelse med din aktivitetsgodtgørelse. De personoplysninger, vi har brug for, varierer afhængigt af betalingsformen, men kan inkludere bankkontooplysninger, navn, postadresse og e-mailadresse. De anvendes udelukkende til at håndtere disse betalinger, men kan blive delt med betalingshåndteringspartnere i forbindelse med gennemførslen af betalingen. (Vi er f.eks. nødt til at dele bankkontooplysninger med vores bank for at gennemføre en bankoverførsel til din konto.) Disse personoplysninger opbevares også med henblik på regnskabsaflæggelse, revision og skatteformål.

Personoplysninger vi modtager fra tredjeparter:

Nogle gange sender kunder os lister over sundhedsprofessionelle, som de ønsker, at vi inkluderer eller ekskluderer i bestemte aktiviteter. Vi abonnerer også på forskellige lister over sundhedsprofessionelle, som vi anvender til at validere registreringer og tilføje en række unikke identifikationsnumre til at hjælpe os med deduplikering af registreringer, matche kundelister og assistere i forbindelse med juridiske indberetningsforpligtelser (i Frankrig). Lister over sundhedsprofessionelle anvendes også til direkte markedsføring uden for EU.

Vores partner Yoti giver os oplysninger, som de indsamler som en del af verificeringsprocessen ved tilmeldingen. Dette kan omfatte fødselsdato, køn, nationalitet, adresse og oplysninger fra et id-dokument.

Personoplysninger, vi opbevarer i en udvidet periode:

Som led i forretningsgangen har M3 Global Research behov for at opbevare begrænsede personoplysninger om tidligere medlemmer i en længere periode. Vi har nøje begrænset de personoplysninger, der opbevares, og omstændighederne, under hvilke det er nødvendigt, til følgende:

 • Enkeltpersoners anmodning om ikke at modtage e-mails
 • Enkeltpersoners anmodning om ikke at blive kontaktet af M3 Global Research
 • Enkeltpersoner, der har gjort indsigelse mod, at M3 Global Research behandler deres personoplysninger (hvor der ikke er vigtige grunde til, at vi skal fortsætte med det)
 • Enkeltpersoner, der har brudt Vilkår for anvendelse på siderne, herunder dem, der er mistænkt for svigagtig adfærd

Disse personoplysninger deles ikke med nogen og anvendes udelukkende til at honorere dine anmodninger eller forhindre efterfølgende deltagelse i aktiviteter.

Personoplysninger, vi eventuelt indsamler om dig:

Vi anvender en række offentlige kilder til at indsamle oplysninger om sundhedsprofessionelle, som vi mener kan være egnede til at gennemføre bestemte aktiviteter eller måske kunne ønske at blive medlemmer af M3 Global Research. Oplysningerne ville inkludere dit navn, dine kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer/telefonnumre og e-mailadresse) samt dit sundhedsfaglige speciale.

Personoplysninger genereret af din brug af tredjeparts platforme:

Din brug af tredjeparts hjemmesider og tjenesteydelser relateret til M3 Global Research kan indebære, at dine personoplysninger eksponeres. Disse sider hører ikke under vores kontrol, og du bør læse deres respektive privatlivspolitikker: LinkedIn, Twitter, Facebook, M3 Global Research Blog (Wordpress)


Formål og juridisk grundlag for behandlingen af dine personoplysninger:

Disse oplysninger anvendes til at håndtere vores kontakt med dig, så der f.eks. ikke er flere forsøg på at kontakte dig vedrørende de samme tjenester, eller du ikke kontaktes igen, efter du har fortalt os, at du ikke er interesseret i vores tjenester.

De juridiske grundlag, vi henholder os til med hensyn til at levere disse tjenester til dig, er:

 • Hvor vi har en legitim interesse (det vil sige, at vi har en gyldig forretningsmæssig grund), og vi nøje har balanceret dette behov i forhold til dine individuelle rettigheder:
 • For at opfylde en kontraktlig forpligtelse, som vi har over for dig; og/eller
 • Dit samtykke til direkte markedsføring.
Vi vil kun behandle dine personoplysninger til det formål, de først blev indsamlet til. Hvis vi behandler personoplysningerne til et nyt formål, vil vi sørge for, at det enten stemmer overens med dit oprindelige formål, eller indhente dit samtykke.

Hvordan vi anvender personoplysningerne, som vi indhenter:

Vi kan anvende personoplysningerne, som vi indhenter, til at:

 • Håndtere vores eksisterende og fremtidige forbindelser;
 • Kommunikere med markedsundersøgelsesdeltagere angående markedsføring, nyhedsbreve og opdatering om virksomheden;
 • Behandle betalinger af godtgørelse
 • Beskytte og forsvare M3 Global Researchs interesser; og
 • Overholde gældende lovkrav, branchestandarder og vores politikker.

Hvordan vi kan dele personoplysninger:

M3 Global Research hverken sælger, udlejer eller udveksler medlemmers personoplysninger. Vi kan kun dele dine personoplysninger med:

 • M3 Global Researchs datterselskaber, som det med rimelighed anses for at være nødvendigt eller ønskværdigt for M3 Global Research at give personoplysningerne til
 • Serviceudbydere, som M3 Global Research har engageret til at udføre tjenester på dets vegne, for eksempel, men ikke begrænset til, IT-serviceudbydere. Serviceudbydere må ikke anvende personoplysningerne til deres egne formål, og det er dem forbudt at foretage videre overførsel af personoplysningerne uden vores skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde
 • Politi og andre offentlige myndigheder, hvis det er lovpligtigt eller med rimelighed anses for at være nødvendigt for at beskytte rettigheder, ejendomsret og sikkerhed for andre eller os selv. Dette inkluderer lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale krav vedrørende sikkerhed eller retshåndhævelse
 • Vores kunder eller nøje udvalgte partnere, hvilket, når det er muligt, udelukkende vil være anonymiserede data. Ingen identificerbare personoplysninger vil blive delt uden dit samtykke.

Links til andre hjemmesider:

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Når du har anvendt disse links til at forlade vores hjemmeside, skal du imidlertid være opmærksom på, at vi ikke har kontrol over den pågældende anden hjemmeside. Derfor kan vi ikke være ansvarlige for beskyttelsen og fortroligheden af de oplysninger, du måtte afgive under besøg på andre hjemmesider, og disse andre hjemmesider er ikke reguleret af denne privatlivspolitik. Du bør udvise forsigtighed og læse den erklæring om privatlivets fred, der gælder for den pågældende hjemmeside.


Internationale dataoverførsler:

Inden for M3 Global Research:

M3 Global Research bestræber sig på at træffe egnede foranstaltninger for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine personoplysninger og anvender udelukkende disse på måder, der er i overensstemmelse med din relation til M3 Global Research og de praksisser, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. I kraft af den globale karakter af vores virksomhed kan det hænde, at vi enkelte gange vil skulle overføre dine personoplysninger til et andet land end dit bopælsland.

M3 Global Research benytter cloud- og fysiske servere i Storbritannien, EU, USA, Indien og Australien. Britiske og EU-personoplysninger vil kun blive opbevaret og behandlet i Storbritannien, EU eller USA.

Standardkontraktbestemmelser:

Ved dataoverførsler uden for EØS og Storbritannien benytter M3 Global Research sig af EU’s standardkontraktbestemmelser eller Storbritanniens internationale dataoverførselsaftaler som ekstra beskyttelse af data fra EØS og Storbritannien til lande uden for disse steder.

Til kunder og partnere:

Vi kan, som beskrevet i denne privatlivspolitik, fra tid til anden dele begrænsede oplysninger med vores kunder eller nøje udvalgte partnere. Dette kan indebære overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EØS, Storbritannien eller Schweiz og sker i overensstemmelse med de juridiske restriktioner i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), og med M3 Global Research i kontraktlig kontrol over dataene inklusive standardkontraktbestemmelserne.


Hvordan vi beskytter personoplysninger:

Vi opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger beregnet til at beskytte repræsentanters personoplysninger mod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret ødelæggelse, tab, ændring, adgang, afsløring eller anvendelse. Vi opdaterer og tester løbende vores sikkerhedsteknologi. Vi begrænser adgangen til dine personoplysninger til de medarbejdere, der har brug for adgang for at levere fordele eller tjenesteydelser til dig. Derudover oplærer vi vores medarbejdere i vigtigheden af fortrolighed og opretholdelsen af dine personoplysningers beskyttelse og sikkerhed.


Så længe kan vi beholde personoplysninger:

Vi opbevarer repræsentanters personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamler oplysningerne med (se "Hvordan vi anvender personoplysningerne, som vi indhenter"), undtagen hvis andet er gældende ved lov. Dine personoplysninger kan opbevares i 10 år efter, at samarbejdet er ophørt.


Ændringer og opdateringer af denne privatlivspolitik:

Eftersom vores organisation, medlemskab og fordele ændrer sig fra tid til anden, forventes også denne privatlivspolitik og vores vilkår for anvendelse at ændre sig. Vi forbeholder os ret til at ændre privatlivspolitikken og vilkårene for anvendelse når som helst og af en hvilken som helst årsag uden at varsle dig, ud over at offentliggøre den ændrede privatlivspolitik og de ændrede vilkår for anvendelse på denne webside. Vi vil eventuelt lejlighedsvis sende e-mails med påmindelser om vores politik og vilkår, og væsentlige ændringer vil vi informere om i e-mails til medlemmer. Alligevel bør du hyppigt besøge vores hjemmeside og læse den aktuelle privatlivspolitik og vilkår for anvendelse, der er gældende, og ændringer, der måtte være foretaget.


Dine rettigheder:

EU's databeskyttelsesforordning, Storbritanniens Data Protection Act, Californiens Consumer Privacy Act og andre landes datalovgivning tildeler bestemte rettigheder til registrerede personer i EØS-lande, Storbritannien, USA og Schweiz. Forklaringer af dem (på engelsk) findes på (i) EU GDPR webstedet (ii) webstedet for Storbritanniens Information Commissioner’s Office (iii) webstedet for State of California Department of Justice og (iv) webstedet for den schweiziske føderale databeskyttelses- og informationskommissær (Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner office)

Yderligere information for indbyggere i Californien findes i vores California Privacy Policy

Hvis du ønsker at få bekræftet, at M3 Global Research behandler dine personoplysninger eller at få adgang til de af dine personoplysninger, som M3 Global Research måtte have, er du velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver.

Du kan anmode om oplysning om:

 • formålet med behandlingen
 • det juridiske grundlag for behandlingen
 • kategorierne af de pågældende personoplysninger og den registrerede
 • information om typen eller identiteten af tredjeparter, som dine oplysninger kan videregives til og den beskyttelse, som gives
 • hvad kilden til personoplysningerne har været (hvis du ikke direkte har afgivet dem til os), og
 • hvor længe de vil blive opbevaret.

Du har ret til:

 • at få adgang til dine personoplysninger
 • at få rettet unøjagtige personoplysninger
 • at anmode om at få slettet personoplysninger
 • at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
 • at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
 • dataportabilitet
 • at fravælge, at oplysninger overføres til en tredjepart, medmindre der er en juridisk årsag til at gøre dette (se "Hvordan vi kan dele personoplysninger")
 • at fravælge direkte markedsføring
 • at fravælge automatisk beslutningstagning

For at udøve dine rettigheder kan du skrive til databeskyttelsesrådgiveren på privacy@m3globalresearch.com.

Der vil uden beregning blive givet rimelig adgang til egne personoplysninger på din anmodning. M3 Global Research vil levere oplysningerne til dig inden for den tidsramme, som lovgivningen foreskriver. Hvis adgang af den ene eller anden årsag nægtes, vil M3 Global Research give dig en forklaring på, hvorfor adgang er blevet nægtet.


Kontaktoplysninger:

Hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, bedes du sende en e-mail til M3 Global Research’ databeskyttelsesrådgiver på privacy@m3globalresearch.com.

Alle andre spørgsmål relateret til din konto, ændringer af indstillinger, godtgørelse for undersøgelser eller vores services sendes i en e-mail til support@m3globalresearch.com.

Vent venligst...