Logga in
Glömt lösenordet?
Inte medlem?
Anmäl dig
Sjukvårdspersonal
Patient eller anhörigvårdare

Gör din röst hörd!

Anmäl dig till vår växande community för medicinska marknadsundersökningar IDAG!


Vanliga frågor

Vad är M3 Global Research?

M3 Global Research (http://www.m3globalresearch.com) är marknadsundersökningsdivisionen av och ett dotterbolag till M3 Inc., ett publikt bolag med dotterbolag på stora marknader som bland annat USA, Storbritannien, Sydkorea och Kina.

MDLinx (http://www.mdlinx.com) är ett nätforum för vårdpersonal som är intresserad av att hålla sig uppdaterad om forskning och nyheter inom medicin. MDLinx-medlemmar kan välja att ta emot inbjudningar och delta i banbrytande marknadsundersökningar från M3 Global Research.

M3Medical.com (http://www.m3medical.com) är ett nätforum för europeisk vårdpersonal som vill ligga i framkant när det gäller medicinska studier och nyheter. M3Medical-medlemmar kan välja att få inbjudningar till och delta i banbrytande marknadsundersökningar som tillhandahålls av M3 Global Research.

Vem kan gå med i M3 Global Research community?

Läkare, sjuksköterskor, läkarstudenter, apotekare, vårdchefer och annan sjukvårdspersonal samt personer med intresse för vårdbranschen kan bli medlemmar. Även konsumenter och patienter som är intresserade av att tycka till om produkter, tjänster, läkemedel och annat inom vårdbranschen är välkomna att bli medlemmar i nätforumet. Medlemskapet är GRATIS för alla medlemmar.

Hur kan jag gå med i M3 Global Researchs nätcommunity och vilken information måste jag ange?

Du kan bli medlem i M3 Global Research genom att registrera dig på https://www.m3globalresearch.com. Vid registreringen blir du ombedd att uppge för- och efternamn, yrke och specialitet (i förekommande fall), yrkestitel och adress samt bekräfta att du vill ta emot inbjudningar till marknadsundersökningar från M3 Global Research via e-post. Denna information hjälper oss att hitta undersökningar som är relevanta för dig och din specialitet/befattning/sjukdom. All information hålls strikt konfidentiell och säljs aldrig till utomstående parter.

"Om jag väljer att ta emot marknadsundersökningsstudier, vilka typer av undersökningar kommer jag att bli inbjuden till?"

Alla inbjudningar anger vilken typ av studie du inbjuds att delta i. De flesta undersökningar kan genomföras via webben. Andra typer av undersökningar som M3 Global Research genomför är bland annat telefonintervjuer, fokusgrupper, intervjuer via webbkamera, personliga intervjuer, undersökningar i sociala medier, chatgrupper m.m.

Kommer jag att spammas med undersökningar?

Nej. I registreringsformuläret får du ange yrke, specialitet eller hälsotillstånd, för att vi ska kunna skicka dig enbart sådana undersökningar som är relevanta för dig. När du registrerar dig blir du även tillfrågad om du vill svara på några profileringsfrågor som hjälper oss att anpassa inbjudningarna ännu bättre.

Måste jag delta i alla undersökningar som jag bjuds in till?

Nej. När du registrerar dig som medlem i M3 Global Research samtycker du till att ta emot e-postinbjudningar till undersökningar som vi utför. Du väljer själv vilka undersökningar du vill delta i. Inbjudan innehåller information om ämnet för undersökningen, ersättning, slutdatum m.m. Du kan också logga in på ditt konto på https://www.m3globalresearch.com och klicka på fliken Deltagarhistorik för att se alla tillgängliga undersökningar som du är inbjuden till. Från listan kan du välja de undersökningar du vill delta i. I Deltagarhistoriken kan du dessutom se status för alla undersökningar som du redan har deltagit i och ersättningsbeloppet som du har tjänat in under året.

Vad är syftet med screeningfrågorna?

Screeningfrågor är till för att säkerställa att målen med studien uppfylls och att resultaten blir meningsfulla och opartiska. De är utformade så att vi ska få in svar enbart från deltagare som uppfyller de fastställda kraven för undersökningen. Om du faller bort vid screeningen (d.v.s. inte blir kvalificerad) så återspeglar det inte på något sätt din status som sjukvårdspersonal.

Vad händer med mina uppgifter om jag faller bort vid screeningen?

Vi följer strikt BHBIA:s branschriktlinjer som säger att ”screeningfrågor bör endast användas för rekryteringsändamål och inte för datainsamling. Alla screeningfrågor bör leda till att deltagaren antingen inkluderas eller faller bort”. Vi för register över ditt deltagande, men bara för att se till att vi inte skickar ytterligare inbjudningar till samma studie.

Vilken typ av frågor kommer jag att få svara på under screeningen och hur lång tid tar det?

Kraven för varje studie skiljer sig åt, liksom antalet och typen av screeningfrågor. Ibland är de enkla och kräver bara att ett eller två kriterier uppfylls för kvalificering, men ofta finns det striktare och mer specifika kriterier som måste uppfyllas för att man ska vara kvalificerad att delta. Vi strävar efter att hålla antalet frågor till ett minimum och bara inkludera frågor som är absolut nödvändiga för kvalificeringen. Screeningfrågor bör normalt inte vara fler än 15 stycken eller ta längre tid än 5 minuter att besvara i genomsnitt, men ibland finns det undantag. Vi strävar efter att avsluta screeningen så snart en respondent definitivt faller bort.

Får jag en ersättning för min tid även om jag faller bort vid screeningen?

Vi erbjuder vanligtvis ingen ersättning till respondenter som faller bort vid screeningen. Vi uppskattar att du har tagit dig tid att svara på screeningfrågorna, men vi kan bara betala ut ersättning när studien har slutförts, vilket anges i inbjudningarna till våra undersökningar. Innan någon studie startar granskar vi alla screeningfrågor för att säkerställa att de är lämpliga, och i vissa fall kan vi erbjuda ersättning för att besvara screeningfrågorna om vi anser dem vara överdrivet tidskrävande. Om det är aktuellt anges det i inbjudan till studien.

Varför får jag samma screeningfrågor om och om igen?

Många screeningfrågor som ställs för att kontrollera deltagarnas kvalifikationer är av allmän karaktär, särskilt inledningsvis. Vi förstår att det kan orsaka frustration eftersom du kanske anser att vi borde känna till din specialitet och arbetsplats vid det här laget. Dina screeninguppgifter används enbart till att avgöra om du kan delta i den specifika studien eller inte. De sparas inte efter att studien är avslutad. Även om vi redan har vissa specifika uppgifter i vårt användarregister måste vi ändå be dig bekräfta informationen i screeningfrågorna för att säkerställa att din profil matchar kraven för varje enskild undersökning. Ofta är det så att frågan som ställs är av allmän karaktär, medan svarsalternativen inte är det.

Varför kan ni inte bara bjuda in mig till studier som jag är kvalificerad för, eller åtminstone nämna i inbjudan vad som krävs för att få vara med?

Vi försöker hitta en bra balans här. Å ena sidan vill vi ge så många användare som möjligt chansen att delta i så många undersökningar som möjligt. Å andra sidan försöker vi minimera den frustrerande upplevelsen att inte bli kvalificerad. Ofta bjuder vi in dig att delta i studier som vi tror att du är kvalificerad för, och sådana som vi är säkra på att du kan vara med i. Vi försöker alltid att ge dig så mycket information som möjligt i studieinbjudan för att hjälpa dig att fatta ett informerat beslut om huruvida du vill delta. Marknadsundersökningar fungerar dock så att vi rent juridiskt inte får lov att förse dig med något annat än den grundläggande information som behövs för att du ska kunna avgöra om du vill delta.

Vilken information får jag om marknadsundersökningen/marknadsundersökningsföretaget i e-postinbjudan?

Inbjudan till att delta i en marknadsundersökning innehåller bland annat följande information:

 • Undersökningens ämne
 • Undersökningens längd
 • Undersökningens slutdatum
 • Ersättning för undersökningen
 • Ditt personliga M3 Global Research-ID
 • Länk till undersökningen
 • Information om screeningfrågor och kriterier
 • Friskrivning avseende datakvalitet och kompensationsbetalningar
 • Länk och e-postadress till support om det uppstår några fel eller problem
 • Länk till företagets integritetspolicy
 • Länk till avanmälan
 • Företagets kontaktuppgifter och adress

När kan jag delta i en undersökning online?

Du kan göra en webbundersökning när som helst på dagen; tidigt på morgonen, mitt på dagen eller på kvällen, beroende på vad som passar dig och inte stör din vardagliga sysselsättning. Men vi rekommenderar att du genomför alla undersökningar som du är intresserad av att delta i så tidigt som möjligt eftersom det kan komma andra panelmedlemmar som fyller i undersökningen före dig. Om vi redan har fått in svar från det antal deltagare vi behöver till undersökningen så kommer du att se ett meddelande om dess status när du går till undersökningen. Vi rekommenderar också att du om möjligt genomför dem vid ett oavbrutet tillfälle, eftersom vi inte kan hålla platser öppna och du kanske inte får möjlighet att slutföra undersökningen om kvoten fylls innan du återvänder.

Hur långa är undersökningarna?

Undersökningarnas längd varierar beroende på studie och det anges tydligt i e-postinbjudan. I genomsnitt varar en undersökning online i ungefär 20 till 30 minuter.

Hur mycket kommer jag att få i ersättning för mitt deltagande och hur får jag min ersättning?

Vilken ersättning som erbjuds för varje undersökning står i inbjudningsbrevet och under Nya Undersökningar -fliken på ditt online-konto. Ersättning skickas till dig i M3 Wallet och finns vanligen tillgänglig två dagar after att du har slutfört undersökningen, dock finns det undersökningar där det tar lite längre tid innan ersättningen blir tillgänglig i din M3 Wallet. Ersättning ges till dem som kvalificerar sig för, slutför och som klarar de kvalitetskontroller som gäller för undersökningen. Utbetalning från M3 Wallet genomförs på din begäran; utbetalningsalternativ varierar beroende på i vilket land du bor. För ytterligare information läs vår M3 Wallet Introduktion och våra Bestämmelser för ersättning.

Kan jag dela mina undersökningsinbjudningar med mina kollegor eller andra som kan vara intresserade?

Nej. Inbjudningar till undersökningar är endast avsedda för kontoinnehavaren såvida ingenting annat uttryckligen anges i inbjudan. Du kan tipsa dina kollegor eller vänner om att registrera sig på https://www.m3globalresearch.com så kan de få sina egna personliga inbjudningar till att delta i marknadsundersökningar.

Är undersökningresultaten anonyma?

Ja. Resultaten skickas till våra uppdragsgivare utan någon personligt identifierbar information. Våra panelmedlemmars integritet är skyddad och vi säljer inte personlig information om våra panelmedlemmar till någon utomstående part. Om en uppdragsgivare är intresserad av resultaten och ber att få prata med en medlem som har deltagit i undersökningen ber vi först om ditt tillstånd och frågar om du är villig att tala med uppdragsgivaren.

Kan jag donera min ersättning eller skicka den till någon annan än mig själv?

M3 Global Research-medlemmar i USA: Vi har för tillfället inte möjlighet att skänka bort amerikanska medlemmars honorar utan kan bara skicka betalningen till dem direkt.

M3 Global Research-medlemmar i Storbritannien: Medlemmar i Storbritannien kan välja vilken organisation de önskar skänka pengar till på Slutför-sidan.

Med undantag för välgörenhetsgåvor kan ersättningen endast utbetalas till kontoinnehavaren. M3 kan inte genomföra betalningar till andra personer, företag eller mottagningar. Övriga bestämmelser för ersättning för deltagare från USA: https://www.m3globalresearch.com/research/CompensationProvisions.cfm

integritetspolicy och användarvillkor för \\20:

Vår integritetspolicy kan du läsa genom att klicka på följande länk: https://www.m3globalresearch.com/research/privacy.cfm.

Användarvillkor: https://www.m3globalresearch.com/research/terms.cfm

Vem använder den data som jag uppger?

M3 Global Researchs kunder - stora företag inom läkemedelsindustrin, som ständigt utvecklar nya idéer till förbättringar inom branschen och söker efter återkoppling på dessa idéer från dig. Dina åsikter är mycket värdefulla.

Skickas e-postinbjudningar bara på engelska eller kan jag få inbjudningar på andra språk?

Språket i inbjudningarna anpassas efter det land du bor i, vilket du väljer i registreringsformuläret.

Hur kan jag uppdatera min M3-Profilinformation eller avsluta mitt medlemskap?

När du registrerar dig som medlem i M3 Global Researchs panel för sjukvårdspersonal https://www.m3globalresearch.com får du en länk, ett användarnamn och ett lösenord till din personliga konto på nätet. Du kan när som helst logga in på ditt konto och ändra dina inställningar. Om du har några fler frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer +46 31 355 9000 . Vår europeiska support når du på supportgothenburg@m3globalresearch.com.

Var vänlig vänta...