Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nog geen lid?
Schrijf u in!
Beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg
Patiënt of mantelzorger

Uw stem verdient het om gehoord te worden!

Meld u VANDAAG nog aan bij onze groeiende community voor marktonderzoek in de gezondheidszorg!


Veelgestelde vragen

Wat is M3 Global Research?

M3 Global Research (http://www.m3globalresearch.com) is de marktonderzoekstak en een dochteronderneming van M3 Inc., een beursgenoteerd bedrijf met filialen in belangrijke markten zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zuid-Korea en China.

MDLinx (http://www.mdlinx.com) is een online community van zorgverleners die graag op de hoogte blijven van het allerlaatste medische onderzoek en nieuws. Leden van MDLinx kunnen aangeven of ze uitgenodigd willen worden voor deelname aan de baanbrekende marktonderzoeksenquêtes van M3 Global Research.

M3Medical.com (http://www.m3medical.com) is een online community van Europese zorgprofessionals die graag als eerste op de hoogte zijn van medisch onderzoek en medische nieuwsberichten. Desgewenst kunnen leden van M3Medical zich opgeven voor onderzoeksuitnodigingen, en deelnemen aan marktonderzoeken verzorgd door M3 Global Research.

Wie kunnen er lid worden van de M3 Global Research-community?

Artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, apothekers, klinisch chemici, geneeskunde-studenten, artsen in opleiding, klinisch laboranten, zorgmanagers, en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, kunnen zich allemaal aanmelden als lid – ook particulieren die geïnteresseerd zijn in de zorgsector kunnen zich aanmelden als lid. Ook consumenten en patiënten die hun mening willen geven over diensten, medicijnen en andere producten behorend tot de gezondheidszorg – kunnen lid Worden van de community. Het lidmaatschap is GRATIS voor alle leden.

Hoe kan ik lid worden van de M3 Global Research online community? En welke gegevens dien ik dan te verstrekken?

U kunt zich aansluiten bij M3 Global Research door u te registreren op https://www.m3globalresearch.com. Als deel van het registratieproces dient u uw voor- en achternaam op te geven, uw adres en uw beroep en specialisme (indien van toepassing), en u dient uw bereidheid te bevestigen om uitnodigingen voor deelname aan marktonderzoeken tegen vergoeding te ontvangen per e-mail, afkomstig van M3. Deze informatie helpt ons om de juiste onderzoeken voor u uit te zoeken, passend bij uw specialisme/functie/aandoening. Alle informatie die u ons verstrekt blijft vertrouwelijk, en zal nooit worden verkocht aan derden.

Als ik ervoor kies om marktonderzoeksuitnodigingen te ontvangen, voor welke typen onderzoeken zal ik dan benaderd worden?

Alle uitnodigingen vermelden het type onderzoek waarin we u zouden willen verzoeken te participeren. De meeste vragenlijsten kunnen online worden doorlopen; andere typen onderzoek die M3 Global Research verzorgt zijn onder meer telefonische interviews, focusgroepen, intervisie via webcam of van aangezicht tot aangezicht, of onderzoek via sociale mediakanalen en chatgroepen.

Zal ik overspoeld worden met uitnodigingen?

Nee. Op het registratieformulier geeft u uw beroep, specialisme of gezondheidstoestand aan. Dit laat ons toe om u alleen uitnodigingen sturen voor de meest relevante onderzoeken en uw kostbare vrije tijd zoveel mogelijk te respecteren. Wanneer u registreert, zal u bovendien gevraagd worden om een aantal profielvragen te beantwoorden, zodat wij onze uitnodigingen nog beter op u persoonlijk kunnen afstemmen.

Neem ik de verplichting op mij mee te doen aan alle onderzoeken waarvoor ik word uitgenodigd?

Nee. Wanneer u zich opgeeft als panellid stemt u ermee in om onderzoeksuitnodigingen per e-mail te ontvangen. U kunt de onderzoeken waaraan u zou willen deelnemen zelf uitkiezen aan de hand van de uitnodigingsinformatie, die onder meer het onderwerp behelst, de hoogte van de vergoeding, en de sluitingstermijn. U kunt ook inloggen op uw account via https://www.m3globalresearch.com, en dan klikken op de Dashboard-tab om een overzicht te verkrijgen van alle onderzoeken waarvoor u bent uitgenodigd. U kunt uit deze lijst een keuze maken uit de onderzoeken die nog openstaan. Ook toont het Dashboard u de status van de onderzoeken waaraan u heeft deelgenomen, en het totaalbedrag aan vergoedingen aan u uitgekeerd gedurende het jaar.

Wat is het doel van screeningsvragen?

Screeningsvragen zorgen dat de onderzoeksdoeleinden van de studie vervuld worden en dat de bevindingen relevant en objectief zijn. Ze zijn zodanig opgesteld dat we alleen de mening vergaren van deelnemers die aansluiten bij de vooraf bepaalde onderzoeksvereisten. Exclusie (ongeschiktheid) is op geen enkele wijze een reflectie van uw aanzien als zorgverlener.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik niet in aanmerking kom?

Wij leven de brancherichtlijnen van de BHBIA na die stellen dat ‘screeningsvragen uitsluitend gebruikt mogen worden voor wervingsdoeleinden en niet om data te verzamelen. Het doel van alle betreffende vragen is om deelnemers geschikt dan wel ongeschikt te verklaren‘. We registreren uw deelname, maar uitsluitend om te voorkomen dat wij u nogmaals uitnodigen voor dezelfde studie.

Wat voor soort vragen worden er in de screeningsprocedure gesteld, en hoe lang duurt het?

De vereisten verschillen per studie, en het aantal en type screeningsvragen ook. Soms zijn de vragen heel simpel en zijn er slechts 1 of 2 criteria waaraan u moet voldoen. Meestal echter zullen strikte en uiterst specifieke criteria uitmaken wie wel of niet geschikt is voor deelname. Wij streven ernaar het aantal vragen zoveel mogelijk te beperken, en alleen vragen te stellen die absoluut nodig zijn om de geschiktheid van kandidaten te bevestigen. Over het algemeen zijn er hooguit 15 screeningsvragen en duurt invullen ervan gemiddeld minder dan 5 minuten. Soms zijn er natuurlijk uitzonderingen. We proberen de screeningsprocedure af te ronden zodra duidelijk is dat een respondent niet in aanmerking komt.

Krijg ik ook een vergoeding als ik niet in aanmerking kom?

Normaal gesproken wordt er geen tegemoetkoming aangeboden aan respondenten die niet in aanmerking komen. Wij waarderen het dat u de tijd wilde nemen voor de screeningsvragen, maar we kunnen alleen een vergoeding aanbieden als de studie volledig voltooid is, zoals aangegeven in onze enquête-uitnodigingen. Voordat een studie beschikbaar gesteld wordt, zijn de screeningsvragen door ons beoordeeld op geschiktheid. Vinden wij een screener te lang, wat soms het geval kan zijn, dan kunnen wij ervoor kiezen om voor het beantwoorden ervan een vergoeding aan te bieden. In dat geval zal dit vermeld worden in de enquête-uitnodiging.

Waarom krijg ik steeds dezelfde screeningsvragen?

Veel screeningsvragen voor kwalificatietoetsing, met name de eerste vragen, zijn algemeen van opzet. We snappen dat dit frustrerend kan zijn; we worden geacht op de hoogte te zijn van uw specialisme en praktijkomgeving. Screeningsgegevens worden echter gebruikt om uw geschiktheid per individuele studie te toetsen; na afronden van een studie wordt de verstrekte informatie nergens bewaard of opgeslagen. Zelfs als specifieke gegevens zijn opgenomen in uw gebruikersprofiel, dan moeten wij via screeningsvragen nog steeds elke keer bevestigen dat uw profiel aansluit bij de vereisten van een individuele studie. De vraag is vaak algemeen van opzet, maar de beschikbare antwoorden niet.

Waarom kan ik niet gewoon uitgenodigd worden voor studies waarvoor ik in aanmerking kom, of staat in de uitnodiging aangegeven waaraan je moet voldoen?

We proberen de juiste balans te vinden! Aan de ene kant willen we zoveel mogelijk respondenten de kans geven aan zoveel mogelijk enquêtes deel te nemen, aan de andere kant proberen we zoveel mogelijk respondenten de frustratie van een afwijzing te besparen. We zullen u vaak uitnodigen voor een enquête waarvan wij denken dat u daarvoor in aanmerking komt, maar ook voor enquêtes waarvan wij dat zeker weten. We zullen altijd proberen om u in de enquête-uitnodiging zoveel mogelijk informatie te geven, zodat u beter weet waarvoor u kiest als u besluit deel te nemen. Aangezien het marktonderzoek betreft zijn wij echter wettelijk verplicht uitsluitend de meest basale informatie te verstrekken die u nodig heeft om te kiezen voor deelname.

Welke informatie over een marktonderzoek ontvang ik in de uitnodigingsmail?

De uitnodiging om deel te nemen aan een marktonderzoek omvat, ofschoon niet uitsluitend, de volgende informatie:

 • Onderzoeksonderwerp
 • Onderzoeksduur
 • Sluitingsdatum van het onderzoek
 • Vergoeding voor completering
 • Uw persoonlijke M3 Global Research ID
 • Een weblink naar het onderzoek
 • Informatie over screeningsvragen en -criteria
 • Disclaimers met betrekking tot de kwaliteit van gegevens en uitbetaling van vergoedingen
 • Een weblink naar onze afdeling gebruikersondersteuning en een bijbehorend e-mailadres, zodat u fouten en problemen kunt melden
 • Een weblink naar het privacybeleid van de organisatie
 • Een weblink om u uit te schrijven
 • Contactgegevens en adres van het bedrijf

Wanneer kan ik deelnemen aan online onderzoeken?

U kunt een online onderzoek doorlopen op elk gewenst moment van de dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat – wanneer het u maar uitkomt, en het uw dagelijkse activiteiten niet hindert. Wij raden u echter aan om onderzoeken waarin u geïnteresseerd bent zo spoedig mogelijk in te vullen, omdat onze opdrachtgevers voor elk ervan een beperkt aantal respondenten zoeken, het aantal plaatsen hiermee beperkt is, en anders andere panelleden u voor kunnen zijn. Als alle plaatsen vergeven zijn wordt dit u gemeld zodra u de vragenlijst opent.

Een ander advies luidt om de onderzoeksvragen zo mogelijk in één keer te doorlopen, want bij onderbreking onthoudt het systeem waar u gebleven bent en welke antwoorden u al heeft ingegeven, maar het kan niet garanderen dat andere panelleden niet intussen hetzelfde onderzoek hebben voltooid, en hierdoor aan het respondentenquotum is voldaan. Het gedeeltelijk doorlopen van een vragenlijst betekent niet een reservering voor een latere voltooing ervan.

Hoeveel tijd nemen de onderzoeken in beslag?

De tijd gemoeid met het doorlopen van de questionnaire verschilt van onderzoek tot onderzoek, en wordt telkens duidelijk aangegeven in de uitnodigingsmail. Gemiddeld duurt een online onderzoek 20 tot 30 minuten.

Hoeveel krijg ik betaald voor deelname en hoe word ik betaald?

Het compensatiebedrag dat voor elke onderzoeksmogelijkheid wordt aangeboden, wordt vermeld in de uitnodigingsmail en het NIEUWE ONDERZOEKEN -gedeelte van uw online account. Compensatie wordt aan u verstrekt in de M3-Wallet en is doorgaans twee werkdagen na uw succesvolle voltooiing van de studie beschikbaar, hoewel sommige studies mogelijk extra tijd nodig hebben voordat de compensatie beschikbaar komt in uw M3-Wallet. Er wordt een vergoeding verstrekt aan degenen die in aanmerking komen voor de kwaliteitscontroles voor het onderzoek, deze voltooien en doorstaan. Betaling uit de M3 Wallet gebeurt op uw verzoek; betalingsopties verschillen per markt. Bekijk onze voor meer informatie M3 Wallet Introductie en Vergoedingsopties.

Kan ik mijn uitnodigingen voor onderzoeken delen met mijn collega's of met andere personen die geïnteresseerd zijn?

Nee, onderzoeksuitnodigingen zijn telkens bedoeld voor een specifieke accounthouder, tenzij in de uitnodiging zelf uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. U kunt uw collega's of vrienden adviseren om zich in te schrijven via https://www.m3globalresearch.com, zodat zij in de toekomst zelf op hen toegesneden uitnodigingen zullen ontvangen.

Zijn de onderzoeksresultaten anoniem?

Ja. De onderzoeksresultaten zullen de opdrachtgever worden toegezonden zonder tot u herleidbaar te zijn. De privacy van onze panelleden wordt beschermd, en wij verkopen geen persoonlijke gegevens van panelleden aan derden. Wanneer bepaalde onderzoeksresultaten de belangstelling wekken van de opdrachtgever, en deze aangeeft in contact te willen treden met de respondent, dan zullen wij u eerst benaderen om uw bereidheid hiertoe te polsen, en uw toestemming te vragen. Zonder deze toestemming zullen uw persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt.

Kan ik mijn vergoeding doneren of aan iemand anders dan mijzelf laten overmaken?

Leden van M3 Global Research wonend in de VS: Indien u uw honoraria wilt doneren kunt u contact opnemen met support@m3globalresearch.com, en ons de informatie van de liefdadigheidsinstelling van uw keuze doorgeven. M3 kan uw vergoeding alleen doneren aan een 501c3-organisatie, en u zult het verzoek hiertoe schriftelijk moeten indienen.

Leden van M3 Global Research woonachtig in het Verenigd Koninkrijk: U kunt de organisatie waaraan u uw honorarium zou willen doneren selecteren op de laatste webpagina van het onderzoek.

Met uitzondering van donaties aan liefdadigheidsinstellingen kunnen vergoedingen alleen worden verstrekt op naam van de accounteigenaar. M3 kan geen betaling aan een andere persoon of namens een bedrijf of praktijk verwerken. Andere voorwaarden met betrekking tot vergoedingen: https://www.m3globalresearch.com/research/CompensationProvisions.cfm

M3 Global Research Privacybeleid en Algemene voorwaarden

U kunt ons privacybeleid lezen door te klikken op de volgende link: https://www.m3globalresearch.com/research/privacy.cfm.

En onze algemene voorwaarden: https://www.m3globalresearch.com/research/terms.cfm.

Wie gebruikt de gegevens die ik verstrek?

De opdrachtgevers van M3 Global Research. Grote bedrijven in de farmaceutische sector ontwikkelen voortdurend nieuwe ideeën ter verbetering van de gezondheidszorg, en stellen uw visie op deze ideeën, of uw inbreng ten behoeve van de ontwikkeling, hooglijk op prijs. Uw mening is voor hen van groot belang.

Zijn uitnodigingsmailtjes altijd in het Engels of kan ik ze ook in een andere taal krijgen?

De gebruikte taal in de uitnodiging is afgestemd op het land waarvan u in uw aanmeldingsformulier heeft aangegeven dat u daar woont.

Hoe kan ik mijn M3-Profielgegevens bijwerken of me afmelden als lid?

Zodra u zich registreert als lid van de M3 Global Research-community voor zorgprofessionals via https://www.m3globalresearch.com ontvangt u een link evenals een gebruikersnaam en wachtwoord voor uw persoonlijk account. U kunt inloggen op dit account wanneer u maar wenst, en uw voorkeuren wijzigen.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via +1 202.293.1622, toestelnummer 792 (onze helpdesk in de VS). De helpdesk in Europa is bereikbaar per-email via supportgothenburg@m3globalresearch.com, of telefonisch +31208991815.

Even geduld a.u.b....